Interiör Arkitektur

Vi skapar framtidens interiörer med människan i fokus

Vi är en ledande och nytänkande arkitektbyrå som skapar framtidens interiörer. Som pionjärer i Sverige introducerade vi aktivitetsbaserade kontor. Vi har unik kunskap och data om dimensionering och om hur man skapar produktiva, trivsamma arbetsplatser som möter framtidens behov. Med bred kunskap, lång erfarenhet och med arkitektur som verktyg maximerar vi dina affärer.

 • Vi ska alltid vara en inspirerande och trygg, rådgivande partner som skapar identitetsstarka, funktionella och hållbara interiöra miljöer.
 • Vi tar alltid ett strategiskt helhetsgrepp och utgår från fakta och analys för att skapa tydliga värden.

Vårt sätt att kombinera analys, tydliga processer och lyhördhet gör att vi förstår din verklighet inifrån och ut. Vi hjälper dig som kund att finna kreativa lösningar utifrån slutanvändarnas perspektiv. Vi är ledande inom behovsanalys och gestaltning av moderna kontor, samt jobbar med alla former av kommersiella interiörer.

För oss är husens insida mer än möbler. Genom tydliga koncept översätter vi varumärken i fysisk gestalt. Vi säkerställer optimal disposition av lokalen, genomtänkt dagsljushantering, rationell och inspirerande planlösning, inbyggd flexibilitet och variation – bara för att nämna några aspekter.

Det finns en direkt koppling mellan lokalers utformning och vår hälsa. Vår design tar avstamp i forskning och erfarenhet kring vad som får människor att trivas och må bra.

Vi är medlemmar i 100Gruppen för att ligga i framkant och bidra till cirkulära och hållbara interiörer i samverkan med övriga aktörer i branschen.

Lokaler påverkar människors välmående och effektivitet, varumärket och i slutänden affärerna. Därför ser vi lokalsatsningar som ett strategiskt verktyg med potential till avkastning på många plan.

Inom interiör arkitektur arbetar vi bland annat med:

 • Processledning tidiga skeden
 • Program- och behovsanalyser
 • Inspirationsföreläsningar
 • Lokalprogram och stöd vid lokalsökning
 • Interiöra gestaltningskoncept
 • Facilitering av workshops
 • 3D-bilder
 • Gestaltning och projektering av lokaler och inredning (byggdelar, planlösningar, fast och lös inredning)
 • Kontinuerlig rådgivning och stöd, samt uppföljning
Jonas Falk Jonas Falk Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267607
Johanna Munck af Rosenschöld Johanna Munck af Rosenschöld VD, Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0707422015
Christian Hörgren Christian Hörgren Partner. Kundansvarig, Inredningsarkitekt och Arkitekt SAR/MSA 0765267622