Stadsutveckling

Stadsutveckling som kombinerar social hållbarhet med kommersiell framgång

Därmed gör vi ofta komplicerade projekt till inspirerande verklighet. Genom att förankra och samskapa lyckas vi förändra komplexa utmaningar med hjälp av visioner och processer som förklarar och förenar. Oavsett om du är fastighetsägare, markägare eller en kommun hjälper vi dig i mål:

 • I vårt processbaserade arbetssätt utvecklar vi alltid projekten i nära dialog med dig som kund.
 • Vi tar alltid reda på vad och varför, innan vi påbörjar arbetet med hur uppdraget ska lösas.

Valet av processtyp styrs utifrån projektets omfattning och din situation. Våra metoder fungerar hela vägen från det lilla projektet till färdig stadsdel.

Stadsutvecklingsarbetet bedrivs ofta över lång tid i olika skeden och traditionella planprocesser är ofta sämre på att länka samman och förvalta. Vi har därför kastat om ordningen för att tidigt förankra och samskapa, vilket lägger grunden för ett lyckat projekt som säkerställer långsiktiga värden.

Vår visionsstyrda stadsutvecklingsprocess skapar hög livskvalitet, trivsel och trygghet. Den gemensamma visionen är det styrningsverktyg som leder aktörerna mot rätt beslut. Den förflyttar ett komplext projekt till något konkret som inspirerar och samlar kraft. Metoden utvinner fler och bättre kvadratmetrar och styr mot samsyn hos projektets alla aktörer, för en snabbare och mer inkluderande stadsutvecklingsprocess med färre kostsamma omtag.

Med gedigen erfarenhet och med vårt evidensbaserade arbetssätt vet vi att vårt arbete leder till attraktivare stadsdelar, färre överklaganden, ökade fastighetsvärden, snabbare och effektivare kommunala planprocesser, samt ökad social hållbarhet. Se filmerna för att höra mer om hur vi arbetar och vilka värden den skapar för våra kunder.

Inom stadsutveckling kan vi hjälpa er med:

 • Processledning
 • Facilitering av workshops
 • Nulägesanalyser
 • Marksök
 • Programskrivning
 • Visionsarbete (formulering och paketering av vision och platsidentitet)
 • Medborgardialoger
 • Översiktsplaner
 • Detaljplanearbete
 • Gestaltningsprogram
 • 3D-bilder
 • Utställningar
 • Inspirationsföreläsningar

 

 

Jan Ytterborn Jan Ytterborn Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267614
Göran Ekeroth Göran Ekeroth Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0765267608