Stadsutveckling

En resurssmart byggprocess för Hagastadens nya innovationsdistrikt Campus F

Med Campus F ska Vectura skapa en av pusselbitarna till Hagastadens nya innovationsdistrikt – med arbetsplatser och innovation i världsklass. Som rådgivare och visionsmakare har vi banat väg för en resurssmart och effektiv process, där vi skapat guidande principer för arkitekturen utifrån visionen för projektet.

Campus F är utformat för att vara en smältdegel för kunskap, där forskarmiljöer, kontor, laboratorier och bostäder samsas. Här möts människor från olika socioekonomiska bakgrunder, med varierande erfarenheter och i olika åldrar. Motto är tydligt: "Från läxhjälp till Nobelpris!" och det genomsyrar hela projektet.

Vårt bidrag var inte bara att formulera en vision med kärnvärden och koncept, utan vi översatte också den till guidande principer och definierade betydelsen för både upplevelsen och för byggnaden. Genom att sätta de nödvändiga förutsättningarna och ramarna för arkitekturen lade vi grunden för skissprocessen. Vi vet effekten av att inkludera och dra nytta av olika kompetenser, därför skapade vi ett renässansteam där varumärkesexperter, konceptutvecklare, representanter från public affairs och olika verksamheter samarbetade.

Genom vårt stöd i projektet kunde Vectura

• ge sina arkitekter ett tydligt och genomarbetat underlag, utan risken att tappa bort det som arbetats fram i ett tidigt skede
• använda en mer resurssmart process
• säkerställa att den planerade markanvisning är genomförbar.

Uppdragsgivare

Vectura

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

Markanvisning, visionsarbete, programskrivning, processledare parallella uppdrag

År

2020-2022

"Vårt mål var att mycket tidigt i processen utforska vad som är möjligt att lova – det man lovar i en markanvisning ska inte vara tomma ord utan måste vara genomförbart", säger Hanna Palmgren, teamansvarig Stadsutveckling, Bostad och Landskap.

Fler projekt