Stadsutveckling

Opinionsbildning och samskapande processer gav ny styrfart åt Ginnungagap

Vectura och Danderyds kommuns planer på att bygga två vård- och omsorgsboende i Djursholm mötte starka reaktioner från områdets boende. Trots att projektet redan var i ett sent skede, lyckades vi i vårt uppdrag som processledare omstrukturera projektet och utarbeta en strategi som gjorde både kommun och boende nöjda.

De boende var bland annat missnöjda med placeringen och utformningen av de planerade byggnaderna. Även om området har ett stort behov av vårdplatser fanns det ett motstånd till att placera vårdboendena just här. Den stora utmaningen var att detaljplanen redan var fastställd. En del av vårt arbete blev att skapa förståelse för vad en detaljplan faktiskt reglerar och vad som fortfarande kunde vara föremål för förändring.

För att hitta en hållbar lösning gick vi tillbaka och frågade vad som var viktigt för de boende i området. Stor vikt lades vid att vara transparent, förutseende och säkerställa att alla var med på tåget.

Vi satsade mycket på att utbilda allmänheten både i planprocessen och i arkitekturhistoria, så att de fick förståelse för hur och vad de hade möjlighet att påverka. Det kommunikativa och det lärande var en nyckel i processen att få en omstart som Vectura, kommunen och de boende kunde känna sig nöjda med.

Genom vårt stöd i projektet kunde Vectura och kommunen

• blidka de starka reaktioner som saktade ner planeringsprocessen
• upphandla nya arkitekter som kom att jobba tillsammans i en styrd process, ledd av Strategisk Arkitektur
• förstå och möta behoven i den externa kommunikationen, bland annat genom den QA och det omfattande lärande materialet vi tog fram för webbplatsen.

Uppdragsgivare

Vectura, Danderyds kommun

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

Samskapande process efter antagen plan för vårdboende

År

2020-2021

Fler projekt