Stadsutveckling

Platsens värde ökar när framtida Sundbyholm blir City Lab-certifierat

På uppdrag av Sundbyholm Platsutveckling processleder vi en hållbar stadsutveckling för området. I vårt strategiska utforskande har vi involverat kommun, boende och lokala aktörer och nått fram till de bästa förutsättningarna för att skapa hållbara framtidsmiljöer. Just nu pågår arbetet med City Lab-certifiering vilket ökar både attraktiviteten och värdet på marken.

Projektet startade i ett mycket tidigt skede där vi utforskade potentialen på platsen Sundbyholm, en naturskön Mälaridyll norr om Eskilstuna. Här finns vandringsleder, slott, travbana och gästhamn. Sundbyholm Platsutveckling hade från början bara förvärvat golfbanan, men genom vår processledning insåg de att man var tvungen att tänka helhet för att kunna skapa det affärsmässigt mest gångbara.

Genom vårt stöd har Sundbyholm Platsutveckling

• säkertställt en demokratiskt process
• fått en djupare förståelse för vilken positiv utveckling de kan bidra med på platsen för boende, kommun och kommersiella verksamheter
• fått de bästa förutsättningarna för att bygga i Sundbyholm, och på så sätt också öka effektiviteten i den kommande planprocessen och värdet på de framtida byggrätterna
• potentialen att bli en större markägare i förlängningen.

Uppdragsgivare

Sundbyholm Platsutveckling

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

City Lab-certifieras. Ca 100 hektar.

År

2020-pågående

I den första fasen låg fokus på frågor som: Vilken framtid kan vi se framför oss? Vilka kan vi få med oss för att möjliggöra den? Vad vill andra aktörer och boende i området? Genom nära och aktiv kontakt med lokala aktörer har vi genomfört en mängd samtal och workshops. Vi har undersökt vad som skulle behöva hända för att få den utveckling som önskas, vilka typer av aktiviteter bör anordnas och med vilka aktörer.

Vi vet att många planeringsprojekt görs i silos, där till exempel den som gör en vattenutredning aldrig träffar den som gör en kulturutredning. För att skapa goda förutsättningar för snabbare processer och bättre resultat har vi satt ihop en kompetenspool med konsulter med olika expertkompetenser. Det här gör att alla frågor är med i ett tidigt skede där alla arbetar tillsammans och berikar projektet.

Vi är stolta över att bidra till att Sundbyholm City Lab-certifieras, i dagsläget den enda certifiering som finns för hållbar stadsbyggnad. För att få certifieringen krävs att projektet uppfyller mål inom en mängd områden: organisation, delaktighet, samverkan och projektstyrning förutom de 17 fokusområdena inom hållbarhet. Naturligtvis bidrar City Lab-certifiering också till att värdet på marken höjs.

Fler projekt