Fastighetsutveckling

Gasverksområdet i nytt sammanhang

Strategisk Arkitektur har tillsammans med CA Fastigheter utvecklat två av Ferdinand Bobergs vackra tegelbyggnader i Gasverksområdet i Hjorthagen. Byggnaderna är tongivande för upplevelsen av Gasverket, som blir ett stadsdelscentrum utöver det vanliga för boende i Norra Djurgårdsstaden, samt en levande destination för stockholmare. Vårt uppdrag har varit att utveckla den fantastiska miljön och bemästra den utmanande detaljplanen från förstudie, till bygghandlingar och inredning via bygglovsprocess.

På uppdrag av CA Fastigheter uppdaterade vi två anrika byggnader i Gasverksområdet. Strategisk Arkitektur har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med byggnader ritade av Ferdinand Boberg, såsom NK och Centralposthuset på Vasagatan. Med stolthet utvecklade vi nu även Bobergs arkitektur i Gasverksområdet utifrån samtidens behov och sätter därmed det gamla industriområdet i ett helt nytt sammanhang.

Strategisk Arkitekturs arbete omfattade två byggnader; reningshusen Hus 8 och Hus 10. Vi har som arkitekter arbetat genom hela processen från förstudie och konceptutveckling, till bygglov och bygghandlingar. Som inredningsarkitekter har vi involverats i uthyrningsprocessen och har formgivit interiörerna utifrån hyresgästernas behov.

Arbetet med Hus 8 belönades med ROT-priset 2021.

Uppdragsgivare

CA Fastigheter, Berghs School of Communication & Sandvik DPA

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

Hus 8 och 10, Gasverksområdet, Norra Djurgårdsstaden

År

2018 - 2022

Vårt värdeskapande

Vi utvecklar den fantastiska miljön och bemästrar den befintliga, utmanande detaljplanen från förstudie till bygghandlingar och inredningar, via bygglovsprocess. Resultatet är en ny, helt unik och trivsam miljö i återbrukade 1800-talsbyggnader.

Historia:
Gasverket uppfördes i början av 1890-talet för att försörja Stockholm med hushållsgas. Verksamheten lades ner 2011 efter övergången till natur- och biogas. Gasklockorna och de omkringliggande teknikbyggnaderna byggdes med dåtidens mest avancerade teknik i vackert dekorerat rött tegel. Idag är hela området blåklassat.

Efter nedläggningen av gasproduktionen genomgick området en omfattande sanering av miljögifter i marken. Byggnadernas konstruktion har sanerats och där så behövts bytts ut. Byggnaderna uppfyller nu efter ombyggnad miljökrav Silver enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Tillsammans med våra kunder utvecklar och fyller vi byggnaderna med nytt innehåll som bidrar till stadsdelens karaktär och vistelsekvalitet. Med en mix av nya upplevelser, vackra miljöer och kommersiella lokaler skapar Gasverket ett stadsdelscentrum och en mötesplats med en stadsmässighet och unik arkitektonisk inramning.

Att förena de stränga byggnadsantikvariska kraven med omvandlingen till moderna lokaler, samt att tillgodose Norra Djurgårdsstadens höga miljökrav har varit en spännande utmaning. Förändringar av funktioner får inte synas i fasad och stor omsorg har därför lagts på att framhäva den vackra ursprungliga byggnaden; befintliga fönsterkarmar i stål renoveras och återanvänds, takstolar i gjutjärn bevaras, liksom den massiva befintliga traversen i Hus 10.

Hus 10 omvandlas till kontor för Sandvik DPA (Design & Planning Automation). I hallen har en mezzanin lagts in för att komplettera den stora hallens rymd och för öka den totala ytan. Därmed har vi möjliggjort arbetsplatser för 150 personer.

Hus 8 blir en plats för utbildning när Berghs School of Communication flyttar in till årsskiftet 2020/2021. Här förbereds för undervisningssalar, kontorsrum, samt föreläsningsaula.

Hus 8 före ombyggnad.

Interiört i Hus 8 byggs två nya bjälklag och stor vikt läggs på att även interiört framhäva husets befintliga kvaliteter, såsom ljusinsläpp från det gamla industritaket.

Fler projekt