Bygg i trä – för en hållbar och cirkulär framtid

Matthew Eastwood är inte bara vår studiochef utan också vår expert inom träbyggande, ett område som blir allt mer central i en bransch där hållbarhet och cirkuläritet behöver stå i fokus. Vi ställde tre frågor till Matthew.

Varför borde vi bygga med trä?

Det finns en mängd faktorer som gör trä till ett hållbart material. Trä binder kol under och bortom byggnadens livslängd och ger en kortare produktionstid. Det möjliggör cirkulärt byggande eftersom materialet är enkelt att demontera, kvalitetssäkra och återbruka. Men lika viktigt är de välbefinnande egenskaperna som trä har. Det är bevisat att närvaron av trä, har en positiv påverkan på människors hälsa.. Ytterligare en fördel är att arbetsmiljön på bygget blir bättre. Ljudnivån blir mycket lägre och mängden farligt damm mindre.

Vilka är de senaste trendspaningarna inom träbyggnadstekniker?

Även om trä inte är en ändlig resurs, behöver vi tänka på hur vi arbetar med det på ett mer effektivt sätt. Det kan vara att träet uppfyller fler funktioner samtidigt till exempel rumsbildning och en del av stommen. Materialbesparingsåtgärder är också i allra högsta grad på tapen, så som optimerade spännvidder eller förbandsbeslag som eliminerar balkar. Detsamma gäller färdiga produkter, till exempel schakt komplett med installationer som levereras direkt till byggplatsen.

Har du något drömprojekt?

Alla projekt där det från början är bestämt att byggnaden ska vara i trä! Då hade vi kunnat använda materialets fulla potential och se fantastiska lösningar för både huset och brukaren. Idag är det tyvärr vanligt att man växlar materialval i ett ganska sent skede i processen, vilket skapar hinder och dessutom används inte träet så effektivt som det kan.

Vill du utforska träbyggande tillsammans med oss? Hör av dig till [email protected] 

Matthew Eastwood Matthew Eastwood Studiochef, Arkitekt MSA, Expert: Massivträ, Certifierad: LEED AP 0725191547

Senaste inlägg