Rundabordssamtal om social hållbarhet

Social hållbarhet är ett område fyllt med möjligheter men också utmaningar som risk för social washing. Vi gjorde en djupdykning i ämnet och bjöd in till ett rundabordsseminarium med Sophie Nachemson-Ekwall, expert social hållbarhet på PWC och Cecilia Safaee vd på Hemmaplan. Två tungviktare vars insikter inspirerade till livliga diskussioner.

Sophie betonade vikten av samverkan över sektorsgränserna och delade viktiga punkter från sin rapport Social hållbarhet i fastighetsbranschen. För att lyckas med sitt hållbarhetsarbete behöver man:

  • Fastställa en tydlig gemensam agenda.
  • Använda gemensamma mätmetoder.
  • Samla både mindre och större aktörer.
  • Sophie betonade också vikten av medborgardialog.

Cecilia berättade att Hemmaplan arbetar med långsiktig förvaltning och att deras KPI:er endast är satta mot gröna och sociala hållbarhetsmål. Några insikter som hon delade var:

  • Vikten av att lyssna på de boende.
  • Att man genom att stärka hyresgästernas affär stärker hyresvärdens affär.
  • Att man behöver arbeta långsiktigt och förespråkade en uppluckring av gränsen mellan projekt och drift istället för att sjösätta tidsbegränsade projekt

Sammanfattningsvis är det tydligt att social hållbarhet kräver nya angreppssätt och öppenhet för förändring.

Johanna Munck af Rosenschöld Johanna Munck af Rosenschöld VD, Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0707422015

Senaste inlägg