Fastighetsutveckling

Profilstark miljöinvestering i Västra City

Ökad stadsmässighet, ett starkt exteriört varumärke och en 30 000 kvm flexibel interiör. Kungsbrohuset attraherar både hyresgäster, investerare och allmänhet, som första svenska fastighet med samtidig miljöcertifiering enligt tre olika system, däribland EU:s Green Building.

I det parallella uppdraget om Kungsbrohuset såg vi många möjligheter. En tydlig gestalt kunde skapas för fastighetsägaren Jernhusen och platsen Västra city, med ett berikande gatuliv och en volym som maximerade detaljplanens förutsättningar. Höga miljö- och gestaltningsambitioner var tydliga ingångsvärden i projektet.

Uppdragsgivare

Jernhusen

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

30 000 kvm

År

2006-2010

Vårt värdeskapande

Sveriges första fastighet med samtidig miljöcertifiering enligt tre olika system.

Klimatsmarta, tekniska lösningar gör det enkelt för hyresgäster att leva miljösmart.

Kungsbrohuset är Sveriges första fastighet med samtidig miljöcertifiering enligt tre olika system, däribland EU:s Green Building, något som gett stor uppmärksamhet i svensk och internationell media. Med färdigställandet våren 2010 huserade Kungsbrohuset bland annat ett nytt mediehus för Schibstedkoncernen samt kontor för Walt Disney Company Nordic.

I byggnaden sammanförs ett stort antal klimatsmarta, beprövade tekniska lösningar. Parallellt med dessa har vi tillfört en rad synliga lösningar som gör det enkelt för hyresgästen att vara mer miljösmart i vardagen.

Man kan tro att fasaden enbart är gjord av glas, men det många inte vet är att det finns ännu en fasad på insidan. Det innersta lagret är till 60% av glas, vilket sparar energi genom isolerande material som håller luften mellan de två fasaderna varmare än temperaturen inuti byggnaden. Dessutom lagras kroppsvärmen från besökarna och minskar energin som krävs för uppvärmning av Kungsbrohuset med så mycket som 5-10%.

Fler projekt