Ökad stadsmässighet, ett starkt exteriört varumärke och en 30 000 kvm flexibel interiör. Kungsbrohuset attraherar både hyresgäster, investerare och allmänhet, som första svenska fastighet med samtidig miljöcertifiering enligt tre olika system, däribland EU:s Green Building.
 

Utmaning

I det parallella uppdraget om Kungsbrohuset såg vi många möjligheter. En tydlig gestalt kunde skapas för fastighetsägaren Jernhusen och platsen Västra city, med ett berikande gatuliv och en volym som maximerade detaljplanens förutsättningar. Höga miljö- och gestaltningsambitioner var tydliga ingångsvärden i projektet.

Resultat

I byggnaden sammanförs ett stort antal klimatsmarta beprövade tekniska lösningar. Parallellt med dessa har vi tillfört en rad synliga lösningar som gör det enkelt för hyresgästen att vara mer miljösmart i vardagen. Kungsbrohuset är Sveriges första fastighet med samtidig miljöcertifiering enligt tre olika system, däribland EU:s Green Building, något som gett stor uppmärksamhet i svensk och internationell media. Med färdigställandet våren 2010 huserade Kungsbrohuset bland annat ett nytt mediehus för Schibstedkoncernen samt kontor för Walt Disney Company Nordic.

Läs mer