Interiör Arkitektur

Resultatet av de nya kontorslösningarna

Efter pandemin var Nordea tidiga med att fundera på hur kontoret skulle förändras och vad som behövdes justeras för att medarbetarna skulle vara nöjda. Nordea ville skapa en plats som stod i kontrast till kontorsytorna och efter en analys togs beslutet att förändra den stora ljusgården i mitten av bygganden (Mästerhuset) till en co- wkorkingyta med café.

Resultatet blev att ljusgården fick helt ny identitet. Genom fokus på återbruk, effektiva ytor och hälsa skapades en naturlig och uppskattad ny mötesplats som fungerar under arbetsdagens alla timmar.

Utmaningen med ljusgården i Mästerhuset var att skapa en helt ny funktion av ytan ljusgården. Den var tidigare väldigt kal och användes mestadels under lunchtid. Därför skapade vi ett starkt koncept där caféet särskiljer sig tydligt mot jobbdelen samtidigt som det finns ett gemensamt formspråk. Ljusgården vill uppmuntra till samarbete och spontana möten i en mix av funktioner och aktiviteter. Zonindelningen skapar varierade ytor som stödjer olika uppgifter som görs under en arbetsdag.

Ytan fylls av ett café och arbetsplatser där det går att jobba både enskilt och tillsammans. Här finns även en stor omgjord scen där hela företaget kan mötas för event och aktiviteter. Uttrycket i ljusgården är mer djärvt, har mer kontraster i färger och material än kontorsplanen. Vi har skapat en inspirerande miljö där nya idéer kan födas.

90 procent av den befintliga inredningen har återbrukats och fått nya uttryck. Majoriteten av befintliga material och fast inredning i hela projektet har återbrukats, fräschats upp och kompletterats med nya detaljer. Ytskikt som golv och tak har setts överför att addera en kontrast och känsla av värme och materialitet. Vi har jobbat mycket med grafiska element. Ritat om special-snickerier och arbetat med ytorna för att få en annan funktion som ligger mer i tiden.

Cirkeln är ett genomgående mönster och ett arkitektoniskt uttryck som känns igen i hela inredningen och symboliserar flera viktiga delar för det nya inredningskonceptet. Den cirkulära livsstilen, dagens olika måltider och skeden samt ett återförenande av anställda och kollegor. Något som hela detta projekt syftar till.

Uppdragsgivare

Nordea

Affärsområde

Interiör Arkitektur

Projektinformation

År

2021-2022

Fler projekt