Interiör Arkitektur

En mötesplats med skaparglädje

I detta projekt har vi tillsammans med Babybjörn utvecklat och utformat deras nya huvudkontor i Fabriksparken, Sundbyberg genom en kreativ och kollaborativ process. Resultatet är en 1 400 kvm stor yta som fungerar som kontor, utställningsyta, samlingspunkt med fotostudio, syateljé och verkstad för produktutveckling. Här möts medarbetarna av ett nytt aktivitetsbaserat kontor som verkligen andas BabyBjörn.

Rymd och flödande dagsljus i industribyggnad från 1800-talet

Den gamla industribyggnaden har en takhöjd på över fyra meter, vilket ger en enorm rymd och ett flödande dagsljus – med taklanterniner och höga, spröjsade fönster. Med hjälp av inställda och vridna rum med plats för möten har vi skapat en dynamisk torgyta i mitten, med oregelbundna mellanrum och perspektiv genom lokalen. I mellanrummen finns öppna arbetsbord, produktprover och loungemöbler.
En klar majoritet av möblerna är återbrukade från Babybjörns tidigare kontor, bland annat trästolen från museet Artipelag – en fantastisk kaféstol som nu placerats i den öppna mittytan.
En interiör som andas det egna varumärket
Processen har på många sätt varit ett fulländat möte mellan våra arkitekters vision och Babybjörns starka kunnande och engagemang. Det har resulterat i en interiör som andas varumärket på ett naturligt sätt. Babybjörns egna textilier med dess olika strukturer används genomgående. Detsamma gäller för det grafiska formspråket och färgsättningen som är sprungen ur företagets DNA.

Uppdragsgivare

BabyBjörn

Affärsområde

Interiör Arkitektur

Projektinformation

1400 kvm

År

2022- 2023

Fler projekt