Interiör Arkitektur

Ett kontor med restauranglik atmosfär

Spendrups flyttade sitt huvudkontor till gamla Vin & Sprit, Grönstedtska palatset, vid Norrtull. Byggnaden var noggrant vald pga dess historik och karaktär.
Vårt uppdrag var att utveckla den fantastiska miljön och förvandla byggnaden som tidigare används som hotell till ett attraktivt kontor och mötesplats och dessutom skapa showroom, ölbar, vinbar, öl- och vinprovnings-rum och tv-studio. Resultatet blev fantastiskt och är idag en levande arbetsplats med stark koppling till Spendrups varumärke och historia.

Välkommen in! Är mottot för projektet!
Visionen för arbetet har varit att skapa en arbetsplats där medarbetare vill jobba och vara. En plats som underlättar samverkan och stödjer innovation och utveckling. En tillgänglig och öppen mötesplats som inspirerar och attraherar, dit partners och kunder gärna kommer på besök. Lokalernas uttryck har vi skapat i nära dialog med Spendrups för att fånga hur de vill uttrycka sig i sina lokaler. Genuina och äkta material har använts genomgående och en restauranglik atmosfär har skapats utan att bli pastisch, en öppen känsla där medarbetare och besökare möts (hela bottenplan). I lokalen har vi tagit fram två barer som är öppna och ska även fungera för att äta sin lunch vid, så ett form av multi-use-tänk har funnits.

Samtidigt har de stora utmaningarna varit att kontoret gått från att ha ca 6000 kvm till ca 3500 kvm vilket påverkat kontorsdelen, mötesrummen och de allmänna ytorna. Vi har även på ett noggrant och metodiskt sätt förvaltat den blåklassade byggnaden och hittat bra lösningar för specifika behov som öl- och vinprovning.

Byggandens breda kropp innebär en att det finns lite dagsljus, så vi har lagt in ljusare ytor i kärnan, samt jobbat med öppningar i rum på ett lite ovanligt sätt för att behålla siktlinjer. Vi har lagt till mycket trä i ett hus som har mycket hårda ytor (betonggolv, tegelväggar, pelare och öppna undertak). Gran och ek är träslagen vi primärt jobbat med, som fångar in ursprunget i Grängesberg men också mer plockar upp restaurang- och barelement.

Fotograf: Erik Lefvander

Uppdragsgivare

Spendrups

Affärsområde

Interiör Arkitektur

Projektinformation

3 500 kvm

År

2020-2022

Genom workshops och tät dialog med Spendrups har vi fångat hur de vill uttrycka sig i sina lokaler. Genuina och äkta material.

Redan tidigt i projektet var vår ambition tillsammans med Spendrups att skapa en inredning och möbler som sticker ut och var unika. Som tydliga exempel på det har vi tagit fram ett skivmaterial för barer och reception som är gjort i Jesmonite (gips och akryl) med kornmalt i. Något som sticker ut och ger karaktär.

Vi har även tagit fram en egen Spendrups-barpall som Swedese tillverkar. Ett exempel på hur vi arbetat för att skapa mervärde och unicitet i en helhet. 

Fotograf Axel Bergholm

Fotograf Axel Bergholm

Fler projekt