Film: Hybridzonen – blandningen som ger mer

Vad menas med en hybridzon och hur kan den användas för att skapa mer levande städer?

Jan Ytterborn, arkitekt på Strategisk Arkitektur, ger en inblick i arkitektens viktiga roll som möjliggörare för att skapa platser som främjar mötet mellan människor. Genom att tidigt etablera hybridzonen i arbetet med detaljplaner och aktivt arbeta med zonen som kvartersmark i plankartan kan vi tydligare förmedla kontakten mellan byggnad och gata. Ett rum som överbryggar det privata och offentliga skapas och bildar en möblerbar zon som möjliggör ett ägande av en del av gatan – en plats att t.ex. smycka med utemöbler, planteringar eller grönsaker i kruka, som bidrar till en mer upplevelserik och levande stad.

Se filmen (01:45 min) för att få veta mer!

Jan Ytterborn Jan Ytterborn Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267614

Senaste inlägg