Film: Process – 30 år av värdeskapande arkitektur

2021 firade Strategisk Arkitektur 30 år. I samband med vårt jubileum gjorde vi flera filmer som ur olika perspektiv lyfter hur vi skapat värden inom olika områden. I den här filmen får du följa hur vi som arkitekter jobbar med processer. Under framväxten av arkitekturen är behovet av dialog oerhört viktigt. Många målgrupper, allt från fastighetsägare, kommunen och medborgarna vill vara med och påverka. För att nå ett resultat som alla är nöjda med är det viktigt att ha en sammanhållen och planerad process. På Strategiska Arkitektur arbetar vi nära våra kunder för att hitta ett tydligt upplägg och agerar processledare för start till mål. Titta på filmen för att se hur vi arbetat med flera olika processer.

Hanna Palmgren Hanna Palmgren Teamansvarig Stadsutveckling, Bostad och Landskap, Arkitekt SAR/MSA 0765267646
Göran Ekeroth Göran Ekeroth Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0765267608

Senaste inlägg