Film: Våga 3D direkt

Julia Stjerna är arkitekt på Strategisk Arkitektur och en fena på 3D i tidiga skeden. I filmen delar hon med sig av hur vi även i början av projekt använder 3D-modellering som ett strategiskt verktyg för att fatta klocka beslut och lättare ta oss vidare i projekt.

Många väntar med att rita upp miljön i 3D till långt fram i planeringsprocessen. Då har man ofta redan låst in sig på alternativ, vilket ökar risken för kostsamma omtag. Att våga arbeta med 3D direkt tar oss lättare vidare i projekten! Julia Stjerna är arkitekt på Strategisk Arkitektur och en fena på 3D i tidiga skeden. I filmen (02:14 min) delar hon med sig av hur vi även i början av projekt använder 3D-modellering som ett strategiskt verktyg för att testa olika idéer och scenarier samtidigt som vi håller koll på både mängdparametrar och gestaltning. Det ger oss tidigt bättre uppfattning om kostnader och intäktsdrivande faktorer för kunden. Att våga arbeta med 3D direkt underlättar dialogen med våra kunder så att vi tillsammans kan fatta kloka beslut i projekten.

Senaste inlägg