Film: VSL – Från komplexa utmaningar till inspirerande verklighet

Vår metod för visionsstyrd stadsutveckling kan användas även i mindre projekt. Vi kallar då metoden för VSL, visionsstyrd stadsutveckling light. I filmen (02:18 min) berättar planeringsarkitekten Joakim Bergquist om hur det går till när vi på 8+4 timmar enar alla aktörer och på totalt 10 veckor skapar en tydlig vision nedbruten i gestaltningskriterier. Arbetet sammanfattas i ett manifest som sedan fungerar som en ledstjärna att stämma av emot vidare i planarbetet. Manifestet bygger på roller och kompetenser, vilket gör att projektet inte blir personberoende och den gemensamma målbilden styrker beslut och tydliggör incitament och drivkrafter i projektet. Med VSL som metod undviks onödiga omtag och skapar en resurseffektiv process utan att tumma på ambitionerna.

Ett lyckat pilotprojekt
Pilotprojektet Strömmingen 1-7 mfl i Täby har vunnit laga kraft genom metoden VSL! Tillsammans med Besqab, Riksbyggen och Täby Kommun gjorde vi något svårgripbart till att bli konkret. Vi kraftsamlade, inspirerade och lät projektet och helheten vara drivkraften framåt. Detta visar att VSL är en tydligt styrd process och metod som säkrar kvaliteter och kraftigt minskar tiden från idé till antagen detaljplan i nära dialog mellan alla aktörer.

Läs om pilotprojektet här: https://www.byggastockholm.se/2020/09/23/besqab-bygger-nya-bostadskvarter-i-taby/

Låt oss fortsätta att skapa samsyn från början!
Hör av dig till oss så kan vi reda ut möjligheterna för ditt projekt tillsammans.

Göran Ekeroth Göran Ekeroth Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0765267608
Jan Ytterborn Jan Ytterborn Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267614

Senaste inlägg