VI VILL TACKA FÖR DETTA ÅR!

Som arkitekter är vi med och skapar förutsättningar
för bättre samhällen där människor ska må bra.
Genom åren har vi stöttat olika projekt som bidragit
till att skapa värde för de mest utsatta. I år väljer
vi att skänka vår julgåva till Nattvandrarna
som aktivt arbetar med att skapa trygga miljöer i
hela Sverige samt NU: Nolla utanförskapet som
ger unga i utsatta områden kontakter, nätverk och
möjligheter med utbildning i fokus.

Senaste inlägg