Göteborgs Konstmuseum internationellt tävlingsförslag

Tillsammans med JKMM placerade sig Strategisk Arkitektur bland topp sex i den inbjudna tävlingen för till- och ombyggnaden av om Göteborgs Konstmuseum. Vårt förslag Etos skapar en tidlös plats som främjar en unik konstupplevelse och etablerar museet som en betydande institution både nationellt och internationellt.

När Göteborgs Konstmuseum skulle renoveras utlyste HIGAB en inbjuden arkitekttävling i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter. Syftet var att ge museet dubbelt så mycket utställnings- och besöksyta samtidigt som det anpassades till internationella standarder för tillgänglighet och arbetsmiljö. Den ursprungliga byggnaden ritades av Arvid Bjerke och Sigfried Ericson och firade sitt 100-årsjubileum 2023. Den är kulturminnesmärkt, vilket la till ytterligare ett lager komplexitet till tävlingsuppgiften. Över 50 team ansökte om att få tävla och JKMM tillsammans med Strategisk Arkitektur valdes ut som ett av 6 team.

Med arkeologi som arkitektoniskt tema växer museets form fram. Genom utgrävningar i berget skapas ålderdomliga rumsförhållanden. Gammalt och nytt integreras. För framtida generationer bevaras den gamla museibyggnadens historiska identitet samtidigt som den nya museitillbyggnaden omvandlar museikomplexet till en betydande kulturell destination som berikar staden med sitt robusta uttryck.
Förslaget markerar övergången mellan Götaplatsens urbana torg och Lorenbergs villastads intima karaktär genom en subtil anpassning till terrängenen. Tillbyggnaden hedrar det kulturellt betydelsefulla sammanhanget. Traditioner och historia hålls vid liv genom museets utveckling. Det vinnande förslaget utformades av Barozzi Veiga i samarbete med Hermansson Hiller Lundberg.

Arkitekttävling: JKMM- gestaltningsansvarig arkitekt, Strategisk Arkitektur- lokal samarbetsarkitekt.

Senaste inlägg