Hållbarhet i fokus när Strategisk Arkitektur fortsätter satsa på landskapsarkitektur  

Strategisk Arkitektur stärker upp sitt team för landskapsarkitektur ytterligare och anställde i oktober sin femte landskapsarkitekt. Det är också ett led i företagets ökade fokus på hållbarhet, där bland annat en ny hållbarhetspolicy och nya hållbarbetsmål tas fram. 

Anna Wyn-Jones Frank är kundansvarig landskapsarkitekt på Strategisk Arkitektur. För två år sedan startade hon upp affärsområdet och i takt med att efterfrågan ökar har det vuxit snabbt. 

– På Strategisk Arkitektur skapar vi utemiljöer som håller över tid. De behöver vara tåliga, ha en hög kvalitet och möta klimatbehoven. Vi kombinerar en stark rumslig gestaltning med fokus på ökade ekosystemtjänster och biodiversitet tillsammans med rätta tekniska lösningar, säger Anna Wyn-Jones Frank. 

Idag är landskapsarkitekturen på många sätt ett mer samhällsbärande och bredare fält än när Anna började för tjugo år sedan. 

– Då låg fokus främst på gestaltning, men idag behöver vi även hantera skyfall, dagvatten och ekosystemtjänster. Landskapsarkitekt är ett de mest viktiga och utmanande yrkena vi har idag – och fantastiskt roligt! 

Social hållbarhet och människors välmående är andra aspekter av landskapsarkitekturen. All forskning visar att människor mår bättre och känner sig mindre stressade när vi får se träd och natur, vare sig det är utanför bostaden, arbetsplatsen eller i vårdmiljöer.  

– Ett gatuträd i innerstaden fyller så många funktioner: det renar luften, ger naturlig skugga och skapar en behaglig miljö för människor, säger Anna.  

På Strategisk Arkitektur arbetar landskapsarkitekterna efter företagets evidensbaserade metoder, som bygger på lokalkännedom och dialog. På kontoret arbetar man även tvärdisciplinärt genom samverkan mellan landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, stadsutvecklare och byggnadsarkitekter.  

Förutom att bidra i den hållbara omställningen finns det en stor affärsnytta för fastighetsägare att lyfta landskapsarkitektur i projekt.  

– Vi ser det gång på gång: beställare ökar värdet på ett fastighetsprojekt genom att ta in landskapsarkitekter i ett tidigt skede. Utemiljöer där människor vill vistas höjer värdet på omgivande fastigheter, säger Johanna Munck af Rosenschöld, vd på Strategisk Arkitektur. 

 

Anna tillsammans med vårt senaste tillskott i Landskapsteamet Linnéa och Elsa. Från vänster: Linnéa Sundström, Elsa Drettner, Anna Wyn-Jones Frank

 

 

Anna Wyn-Jones Frank Anna Wyn-Jones Frank Kundansvarig Landskapsarkitekt LAR/MSA 0765267610

Senaste inlägg