Johanna Munck: Utan kultur dör staden

Debattartikel publicerad i Fastighetsnytt 28 september  2023

När jag summerar den stora fastighetsmässan Business Arena i Stockholm för 2023 är det varken det skriande läget för branschen eller riskerna med AI:s allt farligare utveckling mot social manipulation utan frågan om kulturens utsatthet i Stockholm som biter sig kvar allra starkast från diskussionerna.

Kultur kan inte reduceras till att ses som kostnader utan måste ses som en investering som främjar och utvecklar besökarna och stadens attraktionskraft.

En analys från Fastighetsägarna och HUI Research visar i rapporten Cityindex att stadskärnor som ger utrymme åt kultur lockar till sig fler besökare. För varje ny bransch som etableras ökar besöksnivån med 1 till 2 procent.

Vidare konstateras att när en ny form av kulturverksamhet etablerar sig i en stadskärna ökar omsättningen i genomsnitt med drygt fyra procent. Att göra plats för kultur gynnar alltså inte bara vårt välmående och vårt kritiska tänkande utan även affären.

Energikrisen är ett faktum men satsningar på kultur måste göras parallellt med smarta energi- och proptechlösningar där till exempel Musée d’Orsays i Paris minskat sin energikonsumtion med 15 procent, genom byte till LED-teknik. Andra museum såsom Rijksmuseum, Guggenheim Museum Bilbao och Mary Rose Museum har gjort tester med justeringar i klimatkontroll där samtliga sett betydande minskningar av energikostnaderna.

Vad kan då vi göra som arbetar dagligdags med stadens utveckling och attraktivitet? Jag vill uppmana fastighetsbranschen att gå samman och trycka på i alla de kontaktytor vi har för att hålla kulturen levande i staden och varför inte ge årets julgåva till kulturen samt lägga branschens events och seminarier där?

Utan kultur dör staden och undrar ni vad jag ska göra i helgen då ska jag gå på museum så klart.

Senaste inlägg