Kvarteret Poolen vinner Solnas stadsmiljöpris 2024

Strategisk arkitektur vinner, tillsammans med Fabege, Solna Stad och AIX Arkitekter, Solnas stadsmiljöpris för kvarteret PoolenProjektet använder tredimensionell fastighetsbildning på ett innovativt sätt, där ett nytt badhus kombineras med kontor. Byggnaden är belägen i Arenastadens östra delar. Där det förut bara låg en grusad parkering, fyller det prisvinnande projektet platsen med liv en stor del av dygnet

– Kvarteret Poolens tredimensionella fastighetsbildning är ett mycket bra exempel på hur man på nya sätt kan samverka mot ett gemensamt mål. Tegel och rundade former håller ihop byggnadens volym och möjliggör stor yta till flera användningsområden som samtidigt förskönar stadsbilden. Hatten av för det vinnande bidraget, säger Martin Eliasson, ordförande i byggnadsnämnden i Solna stad på Solnas hemsida.

Strategisk Arkitektur har gestaltat byggnaden och arbetat med projektet från ax till limpa. Arkitekturen har skapat ett nytt landmärke i Solna. Att arbeta med mixed-use har varit en förutsättning för att förverkliga Solnabornas nya badhus. Fasaden är utförd i platsmurat tegel och kontorshuset innehåller en bra mix av lokalstorlekar med både attraktiva och effektiva ytor. Byggnaden är fullt uthyrd.

”Det innovativa mix-use-greppet har möjliggjort förverkligandet av den efterlängtade simhallen på en plats där man på grund av höga byggkostnader annars bara kunnat bygga kontor. Det är en nytänkande lösning som bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet, ” säger Göran Ekeroth och Kristian Lönn, ansvariga arkitekter på Strategisk Arkitektur.

Kvarteret Poolen är resultatet av ett långvarigt samarbete med Fabege. Strategisk Arkitekturs gedigna kunskap om kontor och fastighetsutveckling har tillsammans med analytisk förmåga och lyhördhet borgat för detta innovativa projekt som också vann pris för Årets Bygge 2023.

Senaste inlägg