Pressmeddelande: Strategisk Arkitektur breddar sitt erbjudande med Landskap

Genom rekryteringen av Anna Wyn-Jones Frank breddar Strategisk Arkitektur sin affär med Landskap som ett nytt affärsområde. Det utökade erbjudandet kommer att skapa nya mervärden och möjliggör för fler lösningar i utformningen av hållbara och attraktiva miljöer.

Strategisk Arkitektur, som i år firar 30 år, kompletterar sina fem affärsområden; Fastighetsutveckling, Handel, Stadsutveckling, Bostad och Interiör Arkitektur med affärsområde Landskap. Tankar om att förstärka företagets redan processtarka erbjudande inom fastighets- och stadsutveckling med kompletterande landskapsanalyser har funnits en längre tid. Marknaden för landskapsarkitektur är stark med växande behov av att tillskapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara miljöer i allt komplexare kontexter.

– Attraktiva och funktionella landskapslösningar innebär värdehöjande mervärden för våra befintliga kunder och öppnar för nya marknader och samarbeten, vilket blir en viktig pusselbit i vår fortsatta utvecklingsresa mot ett starkare Strategisk Arkitektur för framtiden. Vi ser fram emot att ihop med Anna Wyn-Jones Frank utveckla vår affär mot ett affärsområde som kompletterar oss framför allt inom Bostad, Stadsutveckling och Fastighetsutveckling, säger Johanna Munck af Rosenschöld, VD och partner på Strategisk Arkitektur.

Anna Wyn-Jones Frank är utbildad Landskapsarkitekt LAR/MSA med senior erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling. Hon kommer närmast från rollen som Studiochef Landskap på Tengbom. Dessförinnan har hon bland annat varit Affärschef Kulturmiljö, Landskap och Stadsbyggnad på Nyréns Arkitektkontor. Uppdraget på Strategisk Arkitektur blir att starta upp och utveckla Affärsområde Landskap avseende strategi, sälj och kompetensutveckling.

– I dagens komplexa samhällsutveckling, där hållbarhets- och miljöfrågor spelar allt större roll, ser jag fram emot att utveckla och bygga upp landskapskompetensen hos Strategisk Arkitektur. Jag är stolt över förtroendet och att få komplettera ett så starkt arkitektkontor, för att i nära samarbete med kunder och medarbetare arbeta utifrån ett helhetsgrepp i uppdragen, säger Anna Wyn-Jones Frank.

Wyn-Jones Frank tillträder rollen som Affärsområdesansvarig för Landskap i augusti 2021.

För mer information, kontakta:

  • Johanna Munck af Rosenschöld, VD och partner, Strategisk Arkitektur
    08 – 586 176 18, [email protected]

Anna Wyn-Jones Frank, tillträdande Affärsområdesansvarig Landskap

Johanna Munck af Rosenschöld Johanna Munck af Rosenschöld VD, Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0707422015

Senaste inlägg