Pressmeddelande: Strategisk Arkitektur satsar inom bostadssegmentet

Strategisk Arkitektur ser nya möjligheter inom bostad och expanderar därför ett av företagets mindre men växande segment. Rekryteringen av Kajsa Sundqvist är ett viktigt led i att stärka kunderbjudandet med ökad kapacitet och styrka i att skapa byggbara, kvalitativa bostäder.

Marknaden för arkitekter har under den senaste tiden varit i gungning. Strategisk Arkitektur har med sin bredd av affärsområden stått stabilt trots ett avsvalnande marknadsläge. Med en bostadsmarknad som utvecklas mot förtätning och hållbarhet i alla dess former ser arkitektkontoret stor potential för sitt evidens- och processbaserade erbjudande och satsar därför vidare inom området.

Rekryteringen av Kajsa Sundqvist är ett avstamp i fortsatt expansion och ett viktigt led i att stärka affärsområdet Bostad med en erfaren bostadsarkitekt med vana att vårda kunders förtroenden, att leda medarbetare i att skapa bostäder som förenar kvalitet med byggbarhet, samt att ytterligare utöka företagets kontaktytor mot marknaden och kundrelationer.

Kajsa Sundqvist är utbildad arkitekt och civilingenjör och kommer närmast från rollen som kreativ ledare på Arkitema Architects, där hon bland annat var med och startade Malmökontoret. Som Projekt- och Kundansvarig arkitekt på Strategisk Arkitektur kommer hon att leda bostadsprojekt och aktivt arbeta med företagets sälj och kompetensutveckling.

– Kajsa Sundqvists unika kompetens med dubbelexamen tillsammans med hennes talang förenar arkitektonisk skärpa med ett metodiskt, strukturerat och verklighetsbaserat synsätt. Hennes breda spektrum blir ett viktigt bidrag för att uppnå vårt mål om evidensbaserad och byggbar bostadskvalitet. Med Kajsas erfarenhet och inspiration i teamet kan våra kunder förvänta sig ökad kapacitet och styrka i att skapa byggbara, kvalitativa bostäder på sina marknader, säger Andreas Fries, Affärsområdesansvarig Bostad och partner på Strategisk Arkitektur.

Kajsa Sundqvist tillträder rollen som Projekt- och Kundansvarig arkitekt inom Bostad i augusti 2021.

Kajsa Sundqvist

För mer information, kontakta:

  • Andreas Fries, Affärsområdesansvarig Bostad och partner, Strategisk Arkitektur,
    08 – 586 176 09, [email protected]
Andreas Fries Andreas Fries Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0765267609

Senaste inlägg