Pressmeddelande: Strategisk Arkitektur vinnare av ROT-priset 2021

Strategisk Arkitekturs gemensamma arbete med CA Fastigheter för Gasverket hus 8 har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021. Det gamla reningshuset, Hus 8 i Gasverket, uppfördes som en del i den ursprungliga anläggningen som ritades av Ferdinand Boberg. Byggnaden bedöms ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde, vilket inneburit att renoveringsarbetet har behövt förhålla sig till dess befintliga utformning.

– Att vinna ROT-priset är ett väldigt fint erkännande av det vi gör! Det är alltid en ära att få jobba med arkitektur skapad av Ferdinand Boberg och med de fina kvaliteterna som utgångspunkt bidra till att miljön lever vidare i ytterligare minst 100 år. CA fastigheter har visat ett stort mod genom att ta sig an detta komplexa projekt och vårt team av arkitekter är glada att tillsammans ha skapat långsiktigt hållbar attraktivitet genom vår arkitektur, säger Göran Ekeroth, arkitekt och grundare av Strategisk Arkitektur.

Juryns motivering

”Gasverkets reningshus får ROT-priset för den inspirerande transformationen av byggnaden från tomt skal till en artikulerad skönhet med framtidsmöjligheter. Projektet visar föredömligt på hur tillvaratagandet av existerande värden kan leda till kvalitativa, långsiktiga och hållbara lösningar. Byggnaden har återbrukats i sin helhet, få material har tagits bort och få nya har tillförts. Projektet har trotsat det motstånd som byggnadens tidigare föroreningar utgjorde.

Den stängda och otillgängliga byggnaden har öppnats upp och fått ny aktualitet med skolverksamhet och studenter. Valet av hyresgäst är en lyckträ­ff inte bara för fastigheten utan också för utvecklingen av den nya stadsdelen. Det långsiktiga ägandet, medvetna processer och samspelet mellan byggherrens, entreprenörens och arkitektens kompetens är en nyckel till projektets resultat och ekonomiska framgång. Gasverket Hus 8 visar dessutom att god arkitektur byggd med kvalitativa material kan leva länge och spela en central roll vid olika tidsepoker.”

Adress: Tengelinsgatan 3, Stockholm
Byggherre/fastighetsägare: CA Fastigheter
Byggentreprenör: Mobil Bygg AB
Arkitekt: Strategisk Arkitektur

Om ROT-priset
ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Göran Ekeroth Göran Ekeroth Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0765267608

Senaste inlägg