Interiör Arkitektur

Här utvecklas teknik för att bekämpa cancer

Mitt i Stockholms nya life science-kluster intill NKS och Karolinska institutet ligger Forskaren. Högst upp i huset har Elekta flyttat in - ett svenskt företag som utvecklar världsledande lösningar för strålbehandling.

Tillsammans med Elekta och i nära samarbete med Tenant & Partner utformade vi det nya huvudkontoret. Lokalerna är slående med en unik 360 graders utblick över Hagastaden. Elekta var ankarhyresgäst och har därmed varit med från första början. Att vi kom in så tidigt i projektet gjorde att vi har kunnat påverka processen för att skapa framtidens medtech-kontor.

Vår utmaning var att skapa en miljö som attraherar och utvecklar de främsta talangerna - en miljö som stödjer innovation och samverkan. Efter en noggrann behovsanalys utformade vi en palett av varierade arbetsytor och arbetsplatser som främjar öppenhet och ger valfrihet i hur man vill jobba. Siktlinjer och interna kopplingar gör det lätt att mötas, medan generösa informella arbetsytor stöder ett agilt arbetssätt. Variationen möjliggör enkel anpassning till nya behov. Med ett omsorgsfullt och mänskligt formspråk strävade vi efter att lokalerna skulle förmedla Elektas motto “Hope for everyone dealing with cancer”

Byggnadens runda form utgjorde både en utmaning och en tillgång. Siktaxlarna blir kortare vilket skapar intimitet och det är alltid nära till varandra. Samtidigt är det lätt att gå undan och arbeta ostört. Att orientera sig i runda byggnader är en utmaning. Det bemästrade vi på ett fint sätt genom en tydlig och integrerad zonering och skyltning.

Här har ungefär 350 personer sin arbetsplats fördelade på 5300 kvm. Utöver kontorsplanen har Elekta ett eget Experience Center i bottenplan samt strålsäkra labb i källaren. Genom att gestalta en komplett helhet där Elekta kan presentera och utveckla sina innovationer skapar vår arkitektur värden.

Husarkitekt för Forskaren är 3XN.

Uppdragsgivare

Elekta

Affärsområde

Interiör Arkitektur

Projektinformation

År

Fler projekt