Fastighetsutveckling

Vår utmaning har varit att balansera mellan bevarandet av husets befintliga värden och tillföra fastigheten nödvändiga förbättringar för att tillskapa en ny identitet och ett flexibelt multi-tenant hus med fem hyresgäster. Genom ett insiktsfullt arbete med entréförhållanden och flöden i huset samt genom att öppna en ny sekundär entré, har husets inre öppenhet inte bara bevarats utan vidareutvecklats.

När Tyréns valde att sälja sin fastighet på Hornsgatan, köptes den av Sveriges Lärares fastighetsbolag Gemfast med syfte att bli förbundets nya huvudkontor.
Strategisk Arkitektur vann det parallella uppdraget med utgångspunkt att omvandla fastigheten till ett multi-tenant kontor.

Målsättningen har varit att förbereda för en varsam ombyggnad, där husets kvalitéer bevaras och rustas upp: den vackra fasaden mot Hornsgatan, den öppna entrén och ljusgården i hjärtat av huset och terrasserna uppe på penthouse våningen. Samtidigt omvandla huset till mer flexibel användning av lokalerna, antal uthyrbara ytor skulle maximeras och fastigheten ges en ny identitet - från "Tyrénshuset" till Rymden.

Strategisk Arkitektur har projekterat hela ombyggnaden från strategi till bygghandlingar inklusive samtliga hyresgästanpassningar. Sommaren 2022 påbörjades byggarbetet, som planeras avslutas under andra hälften av 2023. Ombyggnationen genomförs med ett stort inslag av återbruk av i synnerhet befintliga träglaspartier och parkettgolv i syfte att minimera miljöpåverkan. Efter ombyggnation ska huset uppnå Breeam-in-Use nivå Excellent.

Från tidigt skede arbetade vi programmatiskt i tätt samarbete med fastighetsägaren med studiebesök och referensprojekt för att från början arbeta in möjligheten att införliva en coworking-aktör i husets framtida verksamhet. Bland de förbättringar som tillförs huset i och med ombyggnationen kan nämnas café i bottenvåningen, nya faciliteteter så som gym och omklädningsrum och en mer organiserad användning av de befintliga terrasserna.

Uppdragsgivare

Gemfast, fastighetsägare för Sveriges Lärare (fd Lärarförbundet)

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

11 300 kvm BTA och 7 350 kvm LOA. Miljöbyggnad och Breeam-In-Use nivå Excellent.

År

2019-pågågende

Fler projekt