Fastighetsutveckling

Gemfast, Sveriges Lärares fastighetsbolag, förvärvade Kvarteret Jupiter, före detta Tyrénshuset, som förbundets nya huvudkontor. Samtidigt ville man omvandla den anrika kontorsbyggnaden från ett singeltenant- till ett multitenant hus. Gemfast bjöd in till en tävling som vanns av Strategisk Arkitektur. Här började vårt samarbete utifrån en gemensam vision om att bevara husets unika kvaliteter samtidigt som byggnaden rustas för framtiden.

Målsättningen genom projektet var en varsam ombyggnad, där husets kvalitéer skulle bevaras och rustas upp: den vackra fasaden mot Hornsgatan, den öppna entrén och ljusgården i hjärtat av huset och terrasserna på penthouse-våningen. Samtidigt som huset och lokalerna skulle omvandlas för att användas mer flexibelt. De uthyrbara ytorna skulle maximeras och fastigheten ges en ny identitet - från "Tyrénshuset" till Rymden.

Det var en balansgång att bevara husets befintliga värden samtidigt som en ny identitet tillskapades ihop med omvandling av byggnaden till ett flexibelt multitenant hus med fem hyresgäster. Resultatet har lyckats att bevara och utveckla husets inre öppenhet genom ett insiktsfullt arbete med huset entréförhållanden och flöden. Bland annat genom att öppna en ny sekundär entré.
Strategisk Arkitektur har projekterat hela ombyggnaden från strategi till bygghandlingar inklusive samtliga hyresgästanpassningar. Ombyggnationen genomfördes med ett stort inslag av återbruk. Bland annat av träglaspartier och parkettgolv. Byggnaden är certifierad enligt Breeam-in-Use, nivå Outstanding.

Från första början och under hela projektet har arbete skett tätt mellan arkitekt och fastighetsägare, en given nyckel till framgång. Ambitionen var att tidigt få med en coworking-aktör, en lyckad process som bland annat underlättades av gemensamma studiebesök. Bland de förbättringar som tillfördes kan nämnas ett nytt café i bottenvåningen, nya faciliteteter så som gym och omklädningsrum samt bättre användning av de befintliga terrasserna.

Uppdragsgivare

Gemfast, fastighetsägare för Sveriges Lärare (fd Lärarförbundet)

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

11 300 kvm BTA och 7 350 kvm LOA. Miljöbyggnad och Breeam-In-Use nivå Excellent.

År

2019-2024

Fler projekt