Strategisk Arkitektur anställer ny ledningsduo

Matthew Eastwood och Ariella Nisell har anställts in i nya roller på Strategisk Arkitektur. Matthew som Studiochef och Ariella som Chef över marknad, kommunikation och affärsstrategi. Deras samlade kompetens utgör en viktig del i bolagets långsiktiga satsning mot att utveckla och bredda verksamheten, stärka kundrelationerna och höja leveransen av värdeskapande arkitektur.

Från hösten 2022 tillträder två nya nyckeltjänster i ledningen på Strategisk Arkitektur. Efter en omfattande rekryteringsprocess har företaget anställt Matthew Eastwood som Studiochef. Matthews internationella kompetens och långa erfarenhet stärker kontorets fokus på arkitektonisk kvalité och interna processer. Ariella Nisell, som under det gångna året har samarbetat med Strategisk Arkitektur på konsultbasis, har en diger bakgrund inom marknads- och strategiarbete i kombination med djup erfarenhet av Arkitektur- och fastighetsbranschen vilket bidrar till att stärka företagets affärsutveckling och marknadsposition. Matthew Eastwood och Ariella Nisell tillträder sina roller från och med den 5 september.

Strategisk Arkitektur har med stor framgång de senaste åren arbetat mot att utveckla företagets erbjudande och kvalitet samt bredda sig mot fler affärsområden.

– Det är med en stor förväntan och glädje som jag välkomnar Matthew och Ariella till Strategisk Arkitektur. I tider med osäker marknad är det extra viktigt att satsa på såväl stärkt kundfokus som på intern kvalitet vilket vi gör genom denna starka ledarduo, säger Johanna Munck af Rosenschöld, VD på Strategisk Arkitektur.

Matthew är uppväxt i Sydafrika och Sverige. Han är utbildad arkitekt SAR/MSA med över 20 års yrkeserfarenhet. Han kommer senast från Tengbom där han arbetade som uppdragsansvarig arkitekt, gestaltningsledare och Studiochef, dessförinnan Blackbird Architects i Kalifornien.

– Från att ha varit en mångsysslare på en liten agil arkitektbyrå till att leda en stor arkitektstudio på en av Sveriges största byråer, ser jag nu fram emot möjligheten att kombinera mina tidigare erfarenheter med talangen som finns på Strategisk Arkitektur, säger Matthew Eastwood.

Ariella Nisell har en bakgrund som kommunikationsrådgivare och partner på Gullers Grupp. Hon var under flera år gruppchef för Arkitektur och Marknad på fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter samt har de senaste åren arbetat i egen regi.

– Jag har haft förmånen att lära känna Strategisk Arkitektur det senaste året och imponerats av deras arbete. Därför ser jag med spänning fram emot att tillträda min nya tjänst och fortsätta den framgångsrika utvecklingen som företaget påbörjat, säger Ariella Nisell.

 

För mer information, kontakta:
Johanna Munck af Rosenschöld, VD, Strategisk Arkitektur
Tel: 08 – 586 176 18
Mail: [email protected]

Senaste inlägg