Strategisk Arkitektur först med att bedöma boendekvalitet enligt ny vetenskaplig modell

Bostadsarkitektur är idag satt under hård press av såväl byggkostnader, åtskruvade nyckeltal och slutkundens betalningsförmåga. Samtidigt måste vi inse att en bostad blir hållbar på riktigt först när dess boendekvaliteter gör att den blir trivsam, tål att fyllas med liv och användas av generationer. Att hitta plats i kalkylen för goda boendekvaliteter kan vara en utmaning.

Fram till idag har det saknats hjälpmedel för att objektivt bedöma kvalitet i bostadsfunktioner som planlösning, fysiska egenskaper och utomhusmiljöer. Strategisk Arkitektur arbetar nu, som första arkitektkontor i Sverige med verktyget MAB, utvecklat av Centrum för Boendets Arkitektur (CBA) på Chalmers. Systemet bygger på bred forskning och har testkörts men för första gången kommer det att implementeras i ett företags kommersiella verksamhetssystem för all bostadsutveckling. I tidigt skede kan beställare och arkitekt tillsammans med andra konsulter värdera och planera vilka bostadskvaliteter som vill uppnås.

– Det ligger i vårt DNA att arbeta evidensbaserat. Vi har varit partner i CBA sedan 2017 och med det nya verktyget kan vi göra mjuka värden hårda. Genom att gå igenom alla mätpunkter i MAB får vi en tydlig bild om vilka boendekvaliteter vi kan uppnå. Vi vet redan från början vilken nivå bostaden kommer att uppnå och på vilket sätt det matchar bostadsutvecklares mål. Det är viktigt för oss att ha en transparent process mot våra beställare och det är nu möjligt redan från tidiga skeden, säger Andreas Fries, partner och bostadsexpert på Strategisk Arkitektur.

I MAB (Manual för Analys av Bostadskvaliteter) finns tre delar – Bostaden, Bostadsgården och Byggnaden. Sammanlagt bedöms 29 kvaliteter, som alla bygger på mångårig forskningsbaserad kunskap. Med verktyget, som är inspirerat av Miljöcertifieringssystemets uppbyggnad, analyseras ett bostadsprojekt och får kvalitetsbetyget Guld, Silver eller Brons.

– Strategisk Arkitektur arbetar redan idag metodiskt med bostadsutveckling för att kunna ta ett ökat ansvar för projektekonomi och genomförande. Med MAB får vi pusselbiten vi saknade, ett objektivt verktyg att samlas kring för att redan i tidigt skede enas om ett projekts ambitioner och möjligheter. Vi får också ett språk för att koppla finansiella värden till boendekvaliteter. Den yteffektiva 3:an kanske inte rymmer gäst-wc och rundgång. Ibland är det precis som det ska vara. Och ibland blir MAB precis det gemensamma diskussionsunderlag vi har saknat för att våga byta spår, säger Kajsa Sundqvist, kundansvarig bostadsarkitekt på Strategisk Arkitektur.

MAB är framtaget av CBA, centrum för boendets arkitektur. Projektet har pågått sedan har sedan 2018 då Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs allmännytta, som förvaltar över 70 000 lägenheter och bygger 2500 nya lägenheter varje år, vände sig till CBA och ville ha hjälp med beställningsprocessen. Strategisk Arkitektur har som huvudparter i Centrum för Boendets Arkitektur, varit aktiva i att understödja verktygets införande som kvalitetssäkringsmetod under själva skissarbetet.

Andreas Fries Andreas Fries Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0765267609
Kajsa Sundqvist Kajsa Sundqvist Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA, Civilingenjör 0709229634

Senaste inlägg