Strategisk Arkitektur i Almedalen 2022

Välkommen till vårt seminarium!

Tisdagen den 5 juli, klockan 10.00-10.50, Klockgränd 4, Stadsutvecklingsdagarna 365.

Så kan kommersiell fastighetsutvecklingen bidra till att lösa kommunala behov

Våra städer växer och behoven av idrottshallar, samlingsplatser och lokaler för kultur likaså. Samtidigt är det svårt att utveckla bra lägen till rimliga byggkostnader. Nya krav gör att vi inte får fastna i traditionella banor i stadsutvecklingen, utan måste hitta nya innovativa lösningar. Klimatutmaningar gör att vi inte kan bygga nytt i den utsträckning som vi har gjort innan, utan måste ta hand om det vi har på bästa sätt. Under det här seminariet får vi lyssna till olika lösningar för hur knutpunkter som simhallar, skolor eller konsertscener på nya sätt får plats i stadens centrum. Hur det som ökar attraktiviteten för medborgarna också lyckas bli en bra affär för både kommun och fastighetsägare.

Medverkande:

Johanna Munck af Rosenschöld, Arkitekt, VD, Strategisk Arkitektur
Christer Larsson, Arkitekt och tidigare stadsbyggnadsdirektör i Malmö
Klas Holmgren, Chef Projekt och Förädling, Fabege
Linus Kjellberg, Affärsområdeschef Affärsutveckling, Atrium Ljungberg
Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd, (M) Stockholms stad
Stefan Bergström, Stadsmiljö-, exploaterings- och näringslivskommunalråd, (C) Sundbyberg

För er som inte är på plats i Visby kan följa vårt seminarium digitalt på vår webbsändning

Johanna Munck af Rosenschöld Johanna Munck af Rosenschöld VD, Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0707422015

Senaste inlägg