Strategisk Arkitektur stärker sitt kunderbjudande och tar in nya delägare

Sedan starten 1991 har Strategisk Arkitektur vuxit och är nu ett av Sveriges 20 största arkitektkontor. Som en naturlig del i företagets tillväxt och utveckling för att skapa värde för våra kunder inom alla segment har ägandets justerats och fler delägare kommit in.

Strategisk Arkitektur är en partnerägd arkitektbyrå med cirka 70 medarbetare i Stockholm verksamma inom fastighetsutveckling, handel, stadsutveckling, bostad, landskap och interiör arkitektur. Företaget startades 1991 med två grundare och ägare. År 2016 togs ytterligare fyra delägare in, 2020 blev företagets VD Johanna Munck af Rosenschöld partner och sedan årsskiftet 2022 är även Christan Hörgren ny partner på Strategisk Arkitektur.

– Bolaget har höga ambitioner i vårt erbjudande om att alltid skapa värde för våra kunder inom alla segment, och med fortsatt expansion ökar vår förmåga att möta utmaningar i en alltmer komplex omvärld. Att ta in fler partners säkerställer ett starkt företag som kan leva vidare och vi fortsatt kan vara stolta över. Det är en resa som vi kommer fortsätta med och som ger energi in i bolaget. Christians bidrag till företaget har på många sätt varit övertygande och vi är glada att han nu vill bli delägare, säger Göran Ekeroth, grundare och ordförande i partnergruppen.

Christian Hörgren är verksam inom Interiör Arkitektur och har spelat en betydande roll för teamets starka tillväxt de senaste åren. Han har varit anställd på företaget sedan 2011 och arbetar idag som ansvarig arkitekt för flera centrala kunder och har i den rollen bidragit till ökat sälj och höga ambitioner i företagets väg framåt.

– Det känns fantastiskt att bli partner i Strategisk Arkitektur. Jag är glad och stolt över förtroendet och ser fram emot att fördjupa mitt engagemang i företaget, vilket är en naturlig följd av partnerrollen. Som delägare kommer jag fortsätta att sträva efter god arkitektur och bra affärer tillsammans med våra medarbetare och kunder, säger Christian Hörgren.

Ytterligare en justering som gjorts är att företagets VD, Johanna Munck af Rosenschöld har utökat sitt ägande. Grundarna Göran Ekeroth och Andreas Fries är fortsatt majoritetsägare och övriga sex partners är minoritetsägare. Sedan 2016 finns en tydlig strategi att bjuda in fler till partnergruppen och aktivt öka deras delägande.

För mer information, kontakta:
Göran Ekeroth, grundare och partner i Strategisk Arkitektur
Tel: 08 – 586 176 08
Mail: [email protected]

Johanna Munck af Rosenschöld, VD, Strategisk Arkitektur
Tel: 08 – 586 176 18
Mail: [email protected]

Göran Ekeroth Göran Ekeroth Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0765267608
Johanna Munck af Rosenschöld Johanna Munck af Rosenschöld VD, Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0707422015

Senaste inlägg