Strategisk Arkitektur vinnare av Sigtunas Arkitekturpris 2022

I dag tilldelades Gretas glänta Sigtunas Arkitekturpris 2022. Projektet är Sigtuna stadsängars första bostadskvarter och ett resultat av ett lyckat visionsstyrt stadsutvecklingsarbete.

Sigtuna kommuns arkitekturpris har till syfte att ge uppmärksamhet och skapa intresse för god arkitektur. Invånarna har sagt sitt genom att nominera sina favoriter. Sedan har en jury valt ut fyra av bidragen och slutligen en vinnare, Gretas glänta.

Planeringen av Sigtuna stadsängar har präglats av Strategisk Arkitekturs process för visionsstyrd stadsutveckling. Processen innebär ett tydligt arbete där samtliga aktörer i ett tidigt skede enas om en vision för stadsdelen. Efter omfattande dialog mellan markägare och kommunens politiker och tjänstemän, samt medborgarforum har en stark samsyn och en transparent, effektiv planeringsprocess skapats för Sigtuna stadsängar.

”Det goda livet” har varit ett centralt begrepp i utformningen av kvarteret där spännande arkitektur, hög boendekvalitet, vacker omgivning och gemensamma mötesplatser är viktiga byggstenar. Strategisk Arkitekturs ambition har varit att skapa ett kvarter med en stark identitet och stor variation och något som de boende kan känna stolthet över.

– Vinnaren har visat att goda förebilder, genomtänkta lösningar med hållbarhetsfokus och känsla för platsen ger ett riktigt bra slutresultat. Jag hoppas att det här kan inspirera andra aktörer och arkitekter som ska bygga framtidens Sigtuna, säger Mikael Mattson, Sigtuna kommuns stadsarkitekt som är en av de som suttit med i juryn.

Om projektet:
Strategisk Arkitektur har på uppdrag av Bonava gestaltat och projekterat kvarteret Gretas glänta, med ca 70 lägenheter.

Vinnarmotiveringen lyder:
”Bostadskvarteret som är det första i Sigtuna stadsängar visar genom en hög arkitektonisk nivå i linje med Sigtuna kommuns vision för området. Stor variationsrikedom i färg, material och form skapar en dynamisk variation. Det är ett kvarter med en stark identitet som hämtat inspiration från Sigtuna gamla stadskärna. Butikslokalerna som vänder sig mot Silvertorget bidrar till spontana möten i en levande stadsdel. Den upphöjda gården präglas av välkomnande, småskalighet och närhet. På soliga dagar kommer kvällssolen in till de gemensamma ytorna mellan huskropparna och på regniga dagar letar sig regnvattnet fram och ger gården grönska genom de cortenröda dagvattenkanalerna.”

Jan Ytterborn Jan Ytterborn Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267614

Senaste inlägg