Sundbyholm – först i Sveriges att certifieras med Citylab 4.0

Pressmeddelande 27 mars 2024 

 

Strategisk Arkitektur är först i Sverige med att använda nya Citylab 4.0 i utvecklingen av Lövgård i Sundbyholm, Eskilstuna. På en gammal golfbana ska ett hållbart bostadsområde växa fram under 25 år. Det 100 hektar stora området ligger naturskönt vid Mälaren och utvecklas av Sundbyholm Platsutveckling. Strategisk Arkitektur har ett analytiskt arbetssätt med stor fokus på samverkan vilket passar bra ihop med certifieringen. Kontoret använder Citylab 4.0 för att framtidssäkra projektet genom att hållbarhetsfrågorna integreras från början. Det säkerställer att de sociala och miljömässiga målen uppfylls samt att planen har potential att klara morgondagens ökande hållbarhetskrav.

Strategisk Arkitektur ser i Citylab en metodik som ser till att alla viktiga aspekter beaktas i rätt tid samtidigt som den stödjer arbetet med social hållbarhet och dialogprocesser. Kontoret menar att det är ett kraftfullt verktyg för strategisk planering och har investerat i två certifierade citylabsamordnare.

– Vi har länge arbetat med visionsstyrda processer i våra stadsbyggnadsprojekt. Genom att lägga stor tonvikt på analys och tidigt involvera byggaktörer, intressenter och medborgare får vi till smidiga planprocesser som inte överklagas. Vi har sett att Citylab innehåller bra metodstöd som passar väl ihop med vår proaktiva process,  säger Johanna Munck, VD på Strategisk Arkitektur.

Citylab, är ett helsvenskt certifieringssystem för stadsdelar som är framtaget av SGBC. Lotta Werner Flyborg är VD på SGBC och berättar:

”Citylab 4.0 har ett stort fokus på process och innehåller verktyg för att hantera de målkonflikter som oundvikligt uppstår i alla stadsutvecklingsprojekt. Den nya versionen är linjerad med Plan- och Bygglagens planprocess och är ett kraftfullt verktyg för strategisk planering.”

Sundbyholm är en lantlig idyll med fritidshus, öppna fält, fina skogar och uppskattade badplatser. Här finns idag 600 permanentboende och många som besöker Sundbyholms camping, Sundbyholmstravet och Sundbyholms slott.

– Att utveckla ett område över en så lång tid som 25 år är en särskild utmaning. Genom att använda Citylab 4.0 från början lyfter vi alla viktiga aspekter och säkrar värdet på planens alla delar för framtiden. Vi skapar inte bara en plan, vi skapar en långsiktig och hållbar vision, säger Ylva af Kleen, arkitekt och certifierad citylabsamordnare på Strategisk Arkitektur.

Johanna Munck af Rosenschöld Johanna Munck af Rosenschöld VD, Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0707422015
Ylva af Kleen Ylva af Kleen Arkitekt SAR/MSA, Certifierad: CItylab 0765267631

Senaste inlägg