Film: Vikten av att arbeta i olika skalor

Varför är det viktigt att arbeta i olika skalor som arkitekt? Vad kännetecknar en skala från en annan och vilka insikter får man i skala 1:20 jämfört med i skala 1:500 av en byggnad?

De traditionella skalorna används genomgående i våra projekt för att undersöka olika detaljer och nivåer i arkitekturen, från att vi skissar till att vi bygger modeller och projekterar. Arkitekten Michael Absalonsen från Strategisk Arkitektur ger i en kort film (01:43 min) en inblick i hur arkitektens arbete i olika skalor går till och hur vi genom att röra oss mellan skalorna säkerställer en genomgående omsorg om detaljerna, som tillsammans lyfter helheten i våra projekt.

Den nya simhallen och kontorsbyggnaden i Arenastaden i Solna visas som projektexempel där vi har arbetat på just det sättet. Läs mer om projektet här: Kv. Poolen

Senaste inlägg