Gasverket Hus 8 nominerat till ROT-priset

I år tävlar sex projekt om utmärkelsen till Stockholms bästa ombyggnad och vi är stolta över att projektet Gasverket Hus 8 är nominerat.

På uppdrag av CA Fastigheter har Strategisk Arkitektur som arkitekter arbetat genom hela processen från förstudie och konceptutveckling, till bygglov och bygghandlingar och som inredningsarkitekter har vi involverats i uthyrningsprocessen. Att förena de höga byggnadsantikvariska och miljömässiga kraven med att utveckla moderna lokaler utifrån samtidens behov för att sätta det gamla industriområdet i ett nytt sammanhang har varit en spännande resa och utmaning.
Läs mer om projektet HÄR.

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.
Läs mer om priset och nomineringarna HÄR.

Före ombyggnad. Foto: Peter Morander

Förändringar av funktioner får inte synas i fasad och stor omsorg har därför lagts på att framhäva den vackra ursprungliga byggnaden. Här byggs två nya bjälklag och stor vikt läggs på att även interiört framhäva husets befintliga kvaliteter, såsom ljusinsläpp från det gamla industritaket. Foto: Hedvig Ersman

Kerstin Heijde Kerstin Heijde Arkitekt SAR/MSA 0765267605

Senaste inlägg