Kvarteret Poolen vinner Årets Bygge 2023

Tillsammans med Fabege, Solna Stad och AIX Arkitekter har vi utvecklat Arenastadens östra delar i ett unikt projekt som kombinerar kontorshus med nytt badhus för Solnaborna. Genom ett innovativt mix-use-grepp har det blivit det möjligt för den efterlängtade simhallen att förverkligas på en plats som på grund av höga byggkostnader annars endast skulle ha möjliggjort kontorsbyggnation – en nytänkande lösning som bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet. Designen gör byggnaden till en välkänd symbol. Ett komplext projekt som därtill blev klart sex månader tidigare än beräknat.

– Att vinna Årets Bygge 2023 är ett väldigt fint erkännande av det vi skapat tillsammans med Fabege och Solna Stad. Kv Poolen har blivit ett unikt landmärke med de båda funktionerna, simhall och kontor, lösta sida vid sida i samma form. Platsen har gått från att vara impediment i skuggan av järnvägen och bilrampen till att bli en hörnsten i den fortsatta utvecklingen på denna sida järnvägsspåren. På allvar har nu Arenastaden lyckats möta Frösunda. Att huset redan är omtalat vittnar om dess attraktivitet. Fabege har visat ett stort mod genom att ta sig an detta komplexa projekt och vårt team är glada över att tillsammans ha skapat långsiktigt hållbar attraktivitet genom vår arkitektur, säger Göran Ekeroth, kundansvarig arkitekt och grundare av Strategisk Arkitektur.

Kontorsprojektet har certifierats enligt Breeam Excellent och ska klara att gå runt på endast 32 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Byggnaden har också biotoptak som gynnar biologiska mångfalden, solceller och energieffektiv ventilation och evaporativ kyla.

Juryns motivering:

Totalvinnaren i Årets Bygge 2023 är ett komplext projekt som har visat prov på helt nya sätt att samverka för att nå ett gemensamt mål. Budget har hållits på ett föredömligt sätt och projektet blev klart långt innan utsatt tid. Samtidigt har man inte tummat på kvalitén. Finansieringen av projektet har gjorts enligt en nytänkande modell som gett stor samhällsnytta och borde kunna inspirera fler. Den innovativa fastighetslösningen ger nu plats för både arbete och rörelseglädje under samma tak.

Om projektet:

Adress: Gustav den III:s Boulevard  134, Solna 
Byggherre: Fabege är byggherre för kontorsfastigheten och Solna Stad för simhallen.
Generalentreprenörer: NCC (kontorsfastigheten) och Peab (simhallen)
Arkitekt: Strategisk Arkitektur för kontorsfastigheten och AIX Arkitekter för simhallen
Projektledning: Hedström & Taube
Storlek: Cirka 35 000 kvm kontorsyta, fördelat på 10 våningsplan, och 5 000 kvm simhall.

Om Årets Bygge:  

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som varje år delas ut av tidningen Byggindustrin. Priset går till ett enskilt byggprojekt som slutförts under föregående år. Det innebär att projekten som är med och tävlar i Årets Bygge 2023 måste ha färdigställts under 2022. Projekten tävlar inom sex olika kategorier: Bostäder, Hotell och kontor, Infrastruktur, Industribyggnad/logistik/butik, Samhällsfastigheter och Renovering.

Totalt tävlade 94 projekt om utmärkelsen i sju olika kategorier. Kvarteret Poolen slutade som totalvinnare. Alla projekten bedömdes utifrån kriterierna arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.

Läs mer om projektet här

Läs längre artikel projektet i Tidningen  Byggindustrin. 

 

 

Senaste inlägg