Fastighetsutveckling

Internationell sambandscentral

Teknikkonsulten ÅF (sedermera Afry) sammanförde sina verksamheter i nytt huvudkontor i Stockholms norra skyltfönster. Som första Green Building-certifierade kontorshus enligt de nya kraven kommunicerades varumärket ÅF i gestaltning, materialval och tekniska lösningar.

Sandell Sandberg har ritat publika delar av byggnaden.

Uppdragsgivare

Ångpanneföreningen, ÅF

Projektinformation

ca 50 000 kvm BTA

År

2005-2008

Utmaning:
Som en professionell arena för samlokaliseringen av teknikkonsulten ÅF:s olika verksamheter hade det nya huvudkontoret höga ambitioner. I fokus stod krav gällande effektivitet, flexibilitet, stark egen identitet, trivsel, hållbarhet och miljömedvetenhet. E4:an med sina 170 000 fordon per dygn och Hagaparkens stora kulle mitt emot utgjorde säregna förutsättningar för husets utformning, en gestalt som skulle upplevas som intressant både på håll, för förbipasserande i motorvägsfart och ståendes nära intill.

ÅF ville uppfattas som innovativa men inte experimentella. Huset skulle peka ut framtiden utan att bli för märkligt. Hög precision och smarta lösningar skulle därför prägla gestaltningen. Framtidens teknik tror vi är integrerad, elegant och användarvänlig. Så ville vi också att huset skulle uppfattas.

De ambitiösa miljökraven har i huvudsak uppnåtts genom medvetenhet och beprövad teknik. En viktig aspekt är styrning av glasytornas placering, typ och storlek. Den speciella fönsterlösningen med innerst vanligt fönster, kompletterat med ett luftat solskyddsglas i liv med fasaden, medger utan extra solavskärmning både en mycket hög energieffektivitet och ett slätt fasaduttryck. Huset har en stark horisontalitet och utstrålar en rörelse och stor skala som harmonierar med tomtens unika förutsättningar.

Stålgrå betongelement som tillverkats med tekniken ”grafisk betong” skapar på håll en grafisk effekt av linjer som ståendes närmare intill har en hög detaljering i form av tekniska formler.

Medveten behandling av dagsljus och långa siktlinjer skapar en känsla av var huset börjar och slutar.

För att stimulera samarbete över avdelningsgränser, kompetensutbyte och spontana möten är pausutrymmen samt vertikal och horisontell huvudkommunikation koncentrerad kring ljusgården. Detta möjliggör också ostörda, ljusa och flexibla arbetsytor i huvudsakligen öppen lösning med möjliga rumslägen för eventuell framtida komplettering med fler rum.

Kontorslandskapen är placerade vid ytterfasad för mesta dagsljus och utsikt, avskärmade från kommunikationsytorna med mötesrum.

ÅF:s nya hemarena tillfredsställer moderna krav på öppenhet, kommunikation, kreativitet, effektivitet och flexibilitet och hanterar samtidigt medarbetarnas behov av lugn och trivsel.

Det nya huvudkontoret, som omfattar 18 000 kvm och är sambandscentral till 4500 teknikkonsulter i 19 länder, låter ÅF manifestera en ny era i Stockholms norra skyltfönster.

Fler projekt