Strax utanför Sigtuna växer Sigtuna stadsängar fram, en stadsdel av trivsamma kvarter med en blandning av småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Strategisk Arkitektur har på uppdrag av Bonava gestaltat och projekterat det första kvarteret i området, Gretas glänta, med ca 70 lägenheter.

Planeringen av Sigtuna stadsängar har präglats av Strategisk Arkitekturs process för visionsstyrd stadsutveckling. Processen innebär ett tydligt visionsarbete där samtliga aktörer i ett tidigt skede enas om en vision för stadsdelen. Efter omfattande dialog mellan markägare och kommunens politiker och tjänstemän, samt medborgarforum har en stark samsyn och en transparent, effektiv planeringsprocess skapats för Sigtuna stadsängar.

Strategisk Arkitektur har nu på uppdrag av Bonava gestaltat och projekterat det första kvarteret i området, Gretas glänta. Kvarteret ligger på stadsdelens stora torg i de mest urbana kvarteren och omfattar ca 70 lägenheter.

”Det goda livet” har varit ett centralt begrepp i utformningen av kvarteret där spännande arkitektur, hög boendekvalitet, vacker omgivning och gemensamma mötesplatser är viktiga byggstenar. Strategisk Arkitekturs ambition har varit att skapa ett kvarter med en stark identitet och stor variation och något som de boende kan känna stolthet över.

Första inflyttning planeras till våren 2019.

(Illustration 1-6 nedan av Bonava/Diakrit)
 

Kund

Bonava

Kategori

Bostäder

KVM

10 000

År

2016

Info

Läs mer