Bostäder

Det goda livet i Gretas glänta - Sigtuna stadsängar

Strax utanför Sigtuna växer Sigtuna stadsängar fram, en stadsdel av trivsamma kvarter med en blandning av småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Strategisk Arkitektur har på uppdrag av Bonava gestaltat och projekterat det första kvarteret i området, Gretas glänta, med ca 70 lägenheter.

Planeringen av Sigtuna stadsängar har präglats av Strategisk Arkitekturs process för visionsstyrd stadsutveckling. Processen innebär ett tydligt visionsarbete där samtliga aktörer i ett tidigt skede enas om en vision för stadsdelen. Efter omfattande dialog mellan markägare och kommunens politiker och tjänstemän, samt medborgarforum har en stark samsyn och en transparent, effektiv planeringsprocess skapats för Sigtuna stadsängar.

Strategisk Arkitektur har därefter på uppdrag av Bonava gestaltat och projekterat det första kvarteret i området, Gretas glänta. Kvarteret ligger på stadsdelens stora torg i de mest urbana kvarteren och omfattar ca 70 lägenheter.

”Det goda livet” har varit ett centralt begrepp i utformningen av kvarteret där spännande arkitektur, hög boendekvalitet, vacker omgivning och gemensamma mötesplatser är viktiga byggstenar. Strategisk Arkitekturs ambition har varit att skapa ett kvarter med en stark identitet och stor variation och något som de boende kan känna stolthet över.

– Förslaget visar en hög arkitektonisk nivå, stor variationsrikedom i färg, materiel och form samt fina lägenhetslösningar. Ett modernt förslag i tiden med inspiration från Sigtuna gamla stadskärna, sade kommunen i samband med bygglovet 2016.

Uppdragsgivare

Bonava

Affärsområde

Bostäder

Projektinformation

10 000 kvm, 70 lgh, Sigtuna

År

2016

Vårt värdeskapande

Kombinationen av spännande arkitektur, hög boendekvalitet, mötesplatser och vacker omgivning skapar ett kvarter med en stark identitet och stor variation där boende trivs.

Tidig medborgardialog har präglat utvecklingen av kvarteret.

Den omväxlande arkitekturen är utmärkande för området, där inspiration hämtats från delar av gamla Sigtuna. Gretas glänta skiftar utseende vid varje nytt trapphus. Nya fasadmaterial, såsom tegel, trä och cortén, olika balkonger och spännande fönstersättningar skapar en dynamisk variation. Väl tilltagna fönster, som mäter 210 cm i höjd i varierande sättning, bidrar ytterligare till en spännande arkitektur, ger en fantastisk ljusföring och skapar stora kvaliteter inifrån och ut.

Bildkälla: Bonava/Diakrit

Grannskap med liv och rörelse som en naturlig del av vardagen.
I delar av kvarteret är det offentliga rummet en förlängning av bostaden, så att livet sker på gatan. Det ska kännas som en välkomnade och skön plats med möten mellan människor och aktivitet utan att det blir bullrigt.

Bildkälla: Bonava/Diakrit

Bildkälla: Bonava/Diakrit

– Vi har vänt lägenheterna i norr och söder mot gatan, vilket betyder att du kliver rakt in händelsernas centrum direkt från din bostad. Vi har velat utnyttja och tillgängliggöra gatans yta för att skapa ett socialt grannskap med hög gemenskap. Boende i markplan har en uteplats som vetter mot gatan, vilket inbjuder till att njuta av sitt morgonkaffe mitt i folklivet men med en avgränsande zon som skapar lite distans mellan det offentliga och privata, säger Jan Ytterborn, kundansvarig arkitekt på Strategisk Arkitektur.

Bildkälla: Bonava/Diakrit

Bildkälla: Bonava/Diakrit

Husen i direkt anslutning till torget har butikslokaler i bottenplan, något som även kan ses i det gamla, intima Sigtuna. Det nya stadsdelstorget erbjuder olika affärsverksamheter, såsom en matbutik med saluhallskänsla, vilket bidrar ytterligare till att liv och rörelse blir en naturlig del av vardagen.

Bildkälla: Bonava/Diakrit

Liknande projekt