Bostäder

Klimatsmart, lugn och vardagligt vilsam gestaltning av hyresbostäder

Öster Mälarstrand är ett av Västerås stora utvecklingsområden som omfattar ca 4 000 lägenheter. I sista etappen, Skoltomten, har vi på uppdrag av Tornet ritat 81 bostäder. Projektet utmärks av klimatsmarta lösningar och en innovativ arkitektur som smälter fint in i området och den intilliggande skogen.

Vid markanvisningstävlingen presenterade vi tillsammans med Tornet vilka kvaliteter vi ville tillföra platsen och projektet. Stor vikt lades vid att visa att Strategisk Arkitektur kunde stå för en innovativ gestaltning som samtidigt passar in i befintlig bebyggelse och uppfyller givna kriterier.
Tornet vann därmed markanvisningen vid årsskiftet 2017-2018 och i oktober 2018 beviljades bygglovet för bostadshuset om 81 hyreslägenheter.
I slutet av 2021 blev bostadshuset klart för inflytt.

Bostadshuset har arbetats fram i nära dialog mellan Staden, byggherren Tornet, totalentreprenören Peab och Strategisk Arkitektur. Att ha samtliga aktörer med i processen från start underlättade arbetet och processen avsevärt. Resultatet blev en välavvägt och vardagligt fint hus som på kort tid har gått från första skiss till färdigbyggt hus.

Sweden Green Building Council har certifierat Kv Skoltomten i Västerås som miljöbyggnad silver, som omfattar både energi, innemiljö och material. Genom en kombination av solpaneler och bergvärme blir energieffektiviteten i byggnaden extremt hög och under varma sommardagar får de boende kyleffekt i sina lägenheter utan extra kostnad. Samtliga lägenheter har ett bra inomhusklimat och generöst med dagsljus tack vare stora fönster. Detta bidrar dessutom till välmående genom visuell kontakt med grönskan utanför.

Uppdragsgivare

Tornet

Affärsområde

Bostäder

Projektinformation

81 lgh, Västerås

År

2018 - 2021

Vårt värdeskapande

Genom nära dialog gick vi från första skiss till bygglov på bara tio månader!

Certifierad miljöbyggnad avseende energi, innemiljö och material.

Projektet består av fyra huskroppar ifrån gatan fallande höjd från sju till fem våningar. Huskropparna har en tydlig volymuppdelning med språng i väggliv som förstärker läsbarheten. Sockelvåningen är markerad och noggrant bearbetad. Fasadkompositionen, fönstersättningen och balkongers gestaltning är lugn och vardagligt vilsam, vilket passar fint in i områdets gestaltning. Stor omsorg har lagts vid byggnadens detaljbearbetning, såsom det sirliga takutsprånget och balkongernas eleganta smidesräcken. Färgskalan är sober med den ljusa sockelvåningens terrassomaterial och fasadens ljusgrå ton, vilka kontrasteras mot fönsternas och balkongernas mörkare nyanser. Planlösningen är mycket effektiv och består av två trapphus med vardera 6-7 lägenheter per plan. Förråden är placerade inne i lägenheten och i byggnadens souterrängvåning finns ett mindre garage.

Fler projekt