Bostäder

Ett urbant, nutida och grönt tillskott

Strategisk Arkitektur och Bygg-Fast vann markanvisningstävlingen för kvarteret Nystavaren i Eskilstuna. Juryn var enig om att vårt förslag ”Rätt att vara Eskilstuna” var den bästa idén hur centrum i Eskilstuna skall fortsätta att utvecklas till den attraktiva staden. Det vinnande förslaget omfattar 134 lägenheter och kombinerar på så sätt ambitionen om att tillföra så många bostäder som möjligt på just denna plats och därmed skapa underlag för stadsliv och urbanitet.

Uppdragsgivare

Bygg-Fast

Affärsområde

Bostäder

Projektinformation

9800 kvm, Eskilstuna

År

2015

Fler projekt