Stadsutveckling

Lillcentrum utvecklas från förort till småstad

Strategisk Arkitektur har från hösten 2014 - 2015 gemensamt med Haninge kommun, Stena Fastigheter, centrumägaren Grosvenor, samt Handenområdets invånare genomfört en visionsstyrd stadsutvecklingsprocess för Lillcentrum i Handen. De önskemål och behov som kom fram under processen utgör utgångspunkten för den vision som gemensamt formulerats för stadsdelen. På så sätt har stadsbyggnadsprojektet blivit lokalt välförankrat. Därefter påbörjades ett gemensamt arbete med Haninge kommun och Stena Fastigheter för att vidareutveckla stadsbyggnadsidén och gestaltningen för området som underlag till planprogrammet. Stadsdelen utvecklas med ny struktur från förort till småstad där stor hänsyn tas till befintlig bebyggelse och områdets sociala hållbarhet. Samråd skedde hösten 2016.

Uppdragsgivare

Stena Fastigheter

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

90 000 kvm, Haninge

År

2014 - 2015

Fler projekt