Strategisk Arkitektur har från hösten 2014 till och med hösten 2015 gemensamt med Haninge kommun, Stena Fastigheter, centrumägaren Grosvenor och Handenområdets invånare genomfört en visionsstyrd stadsutvecklingsprocess för Lillcentrum i Handen. De önskemål och behov som kommit fram under processen utgör utgångspunkten för den vision som gemensamt formulerats för stadsdelen. På så sätt är det stadsbyggnadsprojekt som formulerats lokalt välförankrat. Därefter har ett gemensamt arbete med Haninge kommun och Stena Fastigheter tagit vid med att vidareutveckla stadsbyggnadsidén och gestaltningen för området som underlag till det planprogram som kommer ut på samråd hösten 2016. Stadsdelen utvecklas med ny struktur från förort till småstad där stor hänsyn tas till befintlig bebyggelse och områdets sociala hållbarhet.

Kund

Stena Fastigheter

Kategori

Stadsutveckling

KVM

90 000

År

2014

Info

"Vi är mycket nöjda med hur den visionsstyrda processen skapat ett välförankrat projekt i Lillcentrum. En process med stor respekt för platsen och de boende."
Ragnar Stenport
Projektutvecklingschef | Stena Fastigheter