Som ett led i att på ett effektivare och mer modernt sätt kunna möta sina kunder bygger SJ successivt om sina resebutiker över hela landet. Butikerna får en öppen karaktär där SJ:s personal möter kunden på ett mer personligt sätt samt ges utrymme till underlättad självbetjäning i en säljstödjande inredning. Vi arbetar i nära samarbete med SJ genom hela processen, från varumärkesdefinition och koncept till butiksutformning och leverantörskontakter.
 

Utmaning

SJ resebutiker behövde ta steget från det gammalmodiga sättet att sälja biljetter genom lucka över disk, till ett modernare, mer personligt möte med kunden. Den nya sortens butik skall över tid appliceras i SJ:s i dag ca 30 resebutiker. Det nya konceptet måste därför tåla många olika transformationer, både i storlek och nivå på utförande. För detta behövdes en rad tydliga konceptuella grepp. Genom den tidigare framtagna varumärkesplattformen gav vi oss en stabil utgångspunkt i gestaltningen av de nya butiksmiljöerna.

Resultat

I en öppen butik där säljaren erbjuder ett stort antal produkter för resa och upplevelse, skapades möjligheter för ett modernare möte med kunden. Beroende på kundens behov erbjuder den nya resebutiken olika typer av service; snabba ärenden kan uträttas närmast entrén, medan man längre in i butiken erbjuder mer inspiration som lockar till resor och upplevelser.

Butikens inredning underlättar för interaktion och framhäver ett levande bildmaterial som visualiserar SJ:s erbjudanden. Med en inbjudande ”horisont”, mjuka övergångar mellan golv, vägg och tak samt en grafisk överskådlighet skapas en behaglig helhetsmiljö. Genom ett djärvt nytänkande i grunden samt noggranna överväganden i varje detalj har vi tillsammans med SJ banat väg för framtidens resebutiker över landet.

Kund

SJ

Kategori

Handel

KVM

År

2008-2010

Info

Läs mer