Handel

Återskapad attraktion väcker köplust i Oslo

Anrika Steen & Strøm Magasin i Oslo hade tappat sin attraktion, med svikande kunder och dålig lönsamhet som följd. Total förnyelse av byggnad, koncept och marknad krävdes för att vända trenden.

Steen & Strøm Magasin hade degenererat och tillgodosåg inte längre citykundens behov av upplevelse. Utmaningen var att starkt förbättra försäljningen som fallit på grund av bristande tydlighet och kraftigt eftersatt underhåll av lokaler och sortiment. Magasinet behövde en tydlig identitet med optimal exponering av hyresgästernas varumärken.

Strategisk Arkitektur tog ett gränsöverskridande ansvar för synkroniserad gestaltning av koncept-, byggnads- och marknadsprojekten. Förutom det rena arkitektarbetet innefattade projektet alltifrån koncept- och varumärkesarbete till uthyrning och styrning av grafisk profil genom upphandling av reklambyrå.

Ny grafisk identitet utvecklades av designbyrån Strømme Throndsen och vann Norsk Designråds utmärkelse ”Merket for God Design” 2005. Steen & Strøm Magasin har uppvisat en mycket positiv ekonomisk utveckling sedan nystarten.

Uppdragsgivare

Steen & Strøm

Affärsområde

Handel

Projektinformation

30 000 kvm

År

2002-2006

Två utförda marknadsundersökningar samt en nära dialog med befintliga och potentiella hyresgäster och allmänhet visade att Oslo hade behov av och förutsättningar för ett högklassigt varuhus. Målet var att uppnå en komplett magasinsmässig upplevelse vad gäller koncept, sortiment och miljöer, invändigt som utvändigt. Ny planlösning gav optimerade flöden och mycket goda butikslägen där gedigna materialval och hög bearbetningsgrad bidrar till en genuin kvalitetskänsla.

Funktionsutmaningen låg i att lösa dåliga vertikala och horisontella flöden i byggnaden.

Fler projekt