Stadsutveckling

Tät och stadsmässig

I ett nära samarbete med kunderna Stora Ursviks KB, Förvaltaren och Sundbybergs stad vidareutvecklar vi den nya stadsdelen Ursvik i Sundbyberg. Efter att ha identifierat en rad problemområden och möjligheter för området och aktörerna fick vi förtroendet att jobba enligt vår process och idé om visionsstyrd stadsutveckling.

Arbetet innefattade en ny vision, reviderat program, koncept och illustrationsplan samt fördjupade utredningar kring marknad, buller, trafik m.m. Syftet med arbetet är att skapa en långsiktig och genomförbar stadsutveckling i form av en tät och stadsmässig bebyggelse. Arbetet går nu vidare i fördjupade studier och detaljplaner för respektive delområde. Programsamråd i början av 2014 med efterföljande detaljplanearbete.

Uppdragsgivare

Stora Ursviks KB

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

400 000 kvm, Sundbyberg

År

2000

Fler projekt