I ett nära samarbete med kunderna Stora Ursviks KB, Förvaltaren och Sundbybergs stad vidareutvecklar vi den nya stadsdelen Ursvik i Sundbyberg. Efter att ha identifierat en rad problemområden och möjligheter för området och aktörerna fick vi förtroendet att jobba enligt vår process och idé om visionsstyrd stadsutveckling.
 

Utmaning

Arbetet har innefattat en ny vision, reviderat program, koncept och illustrationsplan samt fördjupade utredningar kring marknad, buller, trafik m.m. Syftet med arbetet är att skapa en långsiktig och genomförbar stadsutveckling i form av en tät och stadsmässig bebyggelse. Arbetet går nu vidare i fördjupade studier och detaljplaner för respektive delområde. Programsamråd i början av 2014 med efterföljande detaljplanearbete.

Kund

Stora Ursviks KB

Kategori

Stadsutveckling

KVM

400 000

År

2000

Info

Läs mer
"Genom Strategisk Arkitekturs visionsarbete kunde vi markägare tillsammans med kommunen skapa en gemensam målbild av den stad vi ville bygga. "
Robert Thorstenson
VD | Stora Ursviks KB