”Jag tycker att större bolag bör ha kollektivavtal”, säger Johanna Munck af Rosenschöld.

Arkitekten har gjort en kartläggning av hur anslutningsgraden till kollektivavtal ser ut i branschen. Inom offentlig sektor, som står för cirka 20 procent av de anställda arkitekterna, har man kollektivavtal. På den privata sidan är bilden mer splittrad. Hela 45 procent av de anställda på arkitektföretag saknar kollektivavtal och arbetar under andra villkor.

Inte helt oväntat visar kartläggningen att större företag oftare har valt att ansluta sig till kollektivavtalet medan det är vanligare att mindre företag väljer andra lösningar. Totalt sett är det 53 procent av företagen med fem eller fler anställda som saknar kollektivavtal.

Detta är dåliga nyheter för Sveriges Arkitekter som så sent som för några veckor sedan ägnade större delen av sitt styrelsemöte åt frågan.

– Det borde verkligen vara en större andel som har kollektivavtal och vi jobbar med att öka den eftersom kollektivavtalet är en viktig beståndsdel i arbetslivet som öppnar dörren för bra villkor och en bra pension, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Men vad är det egentligen som ligger bakom att det ser ut som det gör i branschen? Vi har talat med några av de stora och medelstora företag som saknar kollektivavtal.

– För oss är frågan väldigt aktuell, vi har beslut på att vi ska ansluta oss senast 2025, säger Johanna Munck af Rosenschöld, vd på Strategisk arkitektur med närmare 70 anställda.

Företaget har ambitionen att växa och ser kollektivavtal tillsammans med bland annat ISO-certifiering som ”hygienfaktorer” som man vill ha för att signalera sitt arbetsgivarvarumärke.

– Historiskt har vi sett oss som ett mindre företag, grundat av eldsjälar som fortfarande arbetar i företaget. Men i takt med att vi blir större känns det som att vi vill ha detta på plats. Jag tycker att större bolag bör ha kollektivavtal, säger Johanna Munck af Rosenschöld.

 

Läs artikeln i sin helhet här

Johanna Munck af Rosenschöld Johanna Munck af Rosenschöld VD, Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0707422015

Senaste inlägg