Fastighetsutveckling

Med Saabs kontor i spetsen ska Brunnshög i Lund bli platsen för framtidens företag

Vectura krokar arm med kommunen för att utveckla framtidens kontorsområde i Lunds nya stadsdel Brunnshög. Som rådgivare och gestaltningsarkitekt för Vectura och inredningsarkitekt för hyresgästen Saab kan Strategisk Arkitektur ta ett helhetsgrepp med bästa möjliga förutsättningar. Projektet är en unik kombination av kontorsverksamhet, innovation och industriell produktion i en och samma miljöcertifierade byggnad.

Som rådgivare till Vectura var den initiala uppgiften att stötta dem i sin analys och sitt förvärv av projektet. Genom våra evidensbaserade metoder skapade vi en process där vi snabbt lyssnade in vad som hade gjorts genom djupintervjuer med nyckelpersoner. Därefter togs det fram en process för att kunna skapa en byggnad som verksamheter vill flytta till och som kommunen, fastighetsägaren och hyresgästen kan känna sig stolta över.

Det nya kontoret kommer att certifieras enligt LEED Gold, vilket speglar parternas engagemang för att uppnå hög miljöstandard och hållbarhetsfokus i projektet. Certifieringen kräver omfattande insatser för att minimera en byggnadens miljöpåverkan genom att använda energieffektiva lösningar, förnybara energikällor och ha en effektiv vattenhantering.

Så har vi skapat värde för Vectura och Saab:

• Som rådgivare och processledare kunde vi skapa ett förtroende hos Saab och bidra till att Vectura kunde förvärva projektet. Genom att vara drivande i dialogen med kommunen fick vi bygglovsprocessen att gå igenom på rekordtid.

• Det gestaltningskoncept som togs fram har levererat en stark identitet och gestaltning för en rimlig peng. Konceptet har sedan fungerat som ett styrdokument som fastighetsägare, hyresgäst och totalentreprenör är nöjda med.

• För Saabs medarbetare väntar en attraktiv arbetsplats utöver det vanliga, som kommer stärka Saabs roll som en attraktiv arbetsgivare. Förutom ett modernt kontor finns här ett gym, terrass, restaurang och en mängd olika sociala ytor.

• Möjliggjort den komplicerade logistik och säkerhet som Saabs produktionen kräver, både inom byggnaden och med in- och utlastning.

• Trots Saabs specifika verksamhet har det lagt stor vikt vid att byggnaden böver ha en flexibilitet så att den kan hålla och användas över tid.

Uppdragsgivare

Vectura Fastigheter, Saab

Projektinformation

Nytt utvecklingsområde Brunnshög i Lund, 24 000 kvm kontorsverksamhet, innovation och produktion för Saab

År

2022-

På en yta av 24 000 kvm kommer Saab samla sin verksamhet i Skåne för att bedriva forskning och utveckling. En högteknologisk verksamhet som ställer krav på hög säkerhet och samtidigt erbjuder en modern och flexibel arbetsplats som möjliggör fortsatt innovation och tillväxt.

Vi har skapat en entrébyggnad till det nya utvecklingsområdet Brunnshög. Gestaltningen lever upp till kommunens vision om att skapa en världsledande livsinnovations- och forskningsmiljö i en levande stadsdel. Byggnaden tar för sig i den stora skalan mot trafiken, samtidigt som den skapar variationen av ett stadskvarter och verkar som ett skydd mot den mer känsliga bostadsmiljön.

Fler projekt