Sjung om studentens lyckliga dar, eller?

Krönika publicerad i Fastighetsnytt 8 juni 2023

Tiden är förbi med utbildningar som har silotänk om vi ska klara av att hantera framtidens ekonomiska och ekologiska kriser, som vi med säkerhet vet kommer att komma. Det skriver Johanna Munck, vd på Strategisk Arkitektur, inför sitt första barns student.

Med två dagar kvar till mitt första barns student har jag kommit att reflektera en hel del kring vilka utbildningar kommande generationer går till mötes och vad som kommer att krävas för att de ska göra bättre ifrån sig än generationerna före dem.

När jag själv under studietiden var på utbytesår vid Helsingfors Tekniska Högskola, nu Aalto Universitet, blev jag varse att de skickliga finska arkitekterna studerade ihop med landskapsarkitekterna under utbildningens första två år, själv hade jag inte träffat på en enda landskapsarkitekt under mina första tre år på KTH och hade en mycket vag uppfattning om denna så viktiga yrkesgrupp.

I en värld med ett allt varmare och ostadigare klimat är trycket hårt på kommande generationer att kunna hantera såväl biodiversitet, energiminimering som klimatkatastrofer. Att koppla yrkeskompetenser närmare varandra redan under studietiden är en av många satsningar som borde genomföras om framtidens ingenjörer och arkitekter ska kunna klara av att hantera den allra största utmaning som bygg- och fastighetsbranschen står inför, nämligen klimatet.

För att nå netto noll i Sverige senast år 2045 kommer branschen behöva se en uppsjö av innovationer, och nya resultat når vi inte genom att göra mer av samma. Det är med stor inspiration jag följer rektor Lars Strannegårds transformation av Handelshögskolan där fokus lagts på att bredda utbildningen för att nå internationell spets, bland annat genom införandet av konst och kultur för ett vidgat och kritiskt tänkande hos studenterna. Var finns nytänkandet inom fastighetsbranschernas utbildningar som säkerställer ökande och gränsöverskridande innovationer?

I tider av lågkonjunktur vänder allt fler tillbaka till skolbänken för att vänta ut den brutala anpassning som branschen nu går igenom med hotande konkurser och krav på statligt stöd till en blödande bransch. Låt oss använda detta tillfälle som en möjlighet till att göra bättre framåt.

Tiden är förbi med utbildningar som har silotänk om vi ska klara av att hantera framtidens ekonomiska och ekologiska kriser som vi med säkerhet vet kommer att komma. Behovet av samarbete kommer att bli A och O om vi ska nå våra gemensamma klimatmål och var är bättre att grunda denna samverka än redan under studietiden?

Nu har det dock blivit hög tid att fokusera om och skriva på talet till studenten där den enda säkra vetskapen är att ungdomen kommer att gå sin egen väg oavsett föräldrarnas manande. Jag hoppas likväl att den utbildningsvägen kommer att bli betydligt bredare än vad min varit med tydliga inslag av gränsöverskridande samarbeten inom vilken bransch som valet än faller på. Sjung om studentens lyckliga dar…

Johanna Munck, vd, arkitekt och partner på Strategisk Arkitektur

Senaste inlägg