Strategisk Arkitektur ISO-certifierat för kvalitétsledning och miljö

Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete har Strategisk Arkitektur nu blivit certifierade enligt ISO-standarderna för kvalitetsledning (ISO 9001) och miljö (ISO 14001). Genom certifieringarna skapar företaget en tydligare struktur och processer för de sedan tidigare högt ställda kraven kring ledning av kvalité och leverans inom företaget.

Den prestigefyllda ISO 9001-certifieringen bekräftar Strategisk Arkitekturs fortsatta satsning på kvalitet och operativ effektivitet. Genom certifieringsprocessen har företaget formaliserat och stärkt sitt åtagande att leverera arkitekttjänster av högsta kvalitet. Framöver kommer det även bidra till att ständigt sträva efter förbättring av processer både internt och externt.

– Med den stabila grund som certifieringen erbjuder, kan vi nu ägna ännu mer kraft och uppmärksamhet åt att skapa innovativa lösningar som direkt gynnar våra kunder och förstärker Strategisk Arkitektur roll bland de ledande arkitektföretagen i Sverige. Vi är övertygade om att certifieringen kommer att stärka vårt partnerskap och föra Strategisk Arkitektur och våra kunder mot nya nivåer av framgång, säger Patrik Pettersson, kvalitetsansvarig.

Genom denna dubbla certifiering befäster Strategisk Arkitektur sitt engagemang för kvalitet och hållbarhet i alla sina verksamhetsområden.

– ISO-certifiering 14001 av vårt miljöledningssystem har gett oss tydliga processer och rutiner för att minska vår miljöpåverkan, främja hållbarhet och efterleva gällande miljölagstiftning. Tillsammans med evidensbaserade insikter om hur vi som verksamhet och våra projekt påverkar miljön idag ser vi nu tydligt vilka steg vi behöver ta för att nå vårt mål av att vara klimatneutrala senast 2045, säger Josefine Berg Bring, hållbarhetsansvarig.

Att ISO-certifiera verksamheten möjliggör både ett mer effektivt arbetssätt och en trygghet för kunderna. Certifieringen erhölls nyligen efter en revision av bolagets kvalitetsledning- och miljöledningssystem genomförd av konsultbolaget A3CERT.

Patrik Pettersson Patrik Pettersson Inredningsarkitekt SIR/MSA 0765267670
Josefine Berg Bring Josefine Berg Bring Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetsansvarig (Föräldraledig) 0765267644
Matthew Eastwood Matthew Eastwood Studiochef, Arkitekt MSA, Expert: Massivträ, Certifierad: LEED AP 0725191547

Senaste inlägg